10 kroků před propuštěním

Řízení lidí může být velmi náročná práce, zejména pokud jejich výkonnost nebo chování neodpovídá požadavkům. Špatná výkonnost jednoho ovlivňuje všechny zaměstnance, což si nemůžete dovolit přecházet. Než se však rozhodnete zaměstnance se špatnou výkonností propustit, je třeba podniknou určité kroky. Článek popisuje deset kroků, které se provádějí v Austrálii.

- Vše sepisujte. Varování a podobně vždy vyjadřujte písemně a kopie předávejte zaměstnanci.

- Držte se faktů. Soustřeďte se na skutečnosti ve vztahu k zaměstnanci a jeho výkonnosti v práci, nenechávejte se unášet emocemi nebo klevetami.

- Vyhýbejte se diskriminaci. Vždy jednejte a komunikujte eticky a nediskriminačně. Vyvarujte se diskriminace na základě pohlaví, rasy, stavu, věku, sexuality, národnosti, zdravotních omezení, fyzických rysů, politického názoru nebo aktivit a osobních odpovědností, jako je péče o někoho, mateřství apod.

- Začněte s procesem řízení výkonnosti. Mluvte s dotyčným zaměstnancem o tom, co je třeba zlepšit. Piště si poznámky o tom, o čem jste diskutovali a jaké akce budou následovat. Kopii předejte zaměstnanci a dejte mu možnost formálně odpovědět.

- Formalizujte varování. Pokud se situace nezlepší, uspořádejte formální schůzku a opět sepište, co se od zaměstnance očekává.

- Nabídněte pomoc nebo školení. Poskytněte veškeré šance na zlepšení situace. Musíte ukázat, že jste spravedliví a nabízíte podporu.

- Veďte pravidelné záznamy. Zaznamenávejte postupně celý proces řízení výkonnosti.

- Propuštění. Pokud se rozhodnete zaměstnance propustit, napište formální výpověď, v níž jasně zdůvodníte příčiny propuštění a doložíte předchozí varování. Popište také kroky, které budou následovat, jako je datum konce pracovního poměru, vyplacení mzdy a další opatření, která je třeba dokončit, než zaměstnanec odejde.

- Než předáte výpověď, ujistěte se, že důvody propuštění jsou férové, rozumné a relevantní.

- Informujte ostatní. O propuštění zaměstnance informujte ostatní slovně nebo písemně. Udělejte to stručně a nepředkládejte seznam specifických důvodů.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com