10 tipů inspirativních firem, které umí získat a udržet ty nejlepší

Na pracovním trhu v České republice existují firmy, do kterých se lidé hrnou v zástupech. Najdeme tu ale i takové, které se modlí o každé ruce navíc. Jak se inspirovat u těch úspěšných? A jak se poučit z chyb těch druhých? Hlavní body jsme pro vás srovnali do praktického desatera.

Kateřina Štěpánová, Gradua-CEGOS

1. Buďte opravdovou značkou…

Zdá se, že dobré firmy si na „značku“ nehrají, samy totiž opravdovou značkou jsou. I když neprodávají Colu, Lego nebo Mattoni, přesto je jejich značka známá. Hlavně v oboru, kde působí. Rozumí totiž tomu, co dělají, a v mnoha případech to umí ze všech nejlépe. Nemusí pak nákladně lovit uchazeče o zaměstnání po sociálních sítích a veletrzích, hrnou se jim totiž sami. A mají jednoduché hodnoty, podle kterých se opravdu chovají.

Více k tématu v aktuálních kurzech: HR manažer - akademie pro personální manažery, HR marketing

2. Objevte umění vybrat si „ty pravé“ lidi

Dobré firmy si překvapivě málokdy vyberou nejlepšího kandidáta. Že je to divné? Naopak. Dobře totiž vědí, kteří uchazeči vhodně rozšíří firemní DNA a kteří k nim zapadnou především po lidské stránce. A právě takové lidi si pro sebe vybírají. Důležitá je energie, nadšení a touha uspět. Všechno ostatní se pak tito lidé rychle naučí.

Více k tématu v aktuálních kurzech: Specialista náboru, výběru a adaptace zaměstnanců - cyklus, Profesionální vedení výběrových rozhovorů

3. Zaměstnejte opravdové manažery

Skvělé firmy zaměstnávají vyrovnané, praktické a charismatické vedoucí, které baví pracovat s lidmi a vést je k jejich lepšímu „já“. Nikdy nezaměstnávají lidi, kteří vytvářejí „mocenské pakty“, ustrnuli ve své komfortní zóně, na lidech hledají chyby, bojí se změny nebo ohrožení šikovnějším kolegou a na všechny výzvy reagují „to nejde“ nebo „to už tu bylo“. Naopak hledají vedoucí, kteří se nebojí o své místo, umí se k řešení postavit jinak a šikovným lidem s dobrými nápady nabízejí příležitosti a výzvy k růstu. A ještě sebe i druhé vedou k tomu, aby se společně stali lepšími, chytřejšími a užitečnějšími.

Více k tématu v aktuálních kurzech: Koučovací přístup v roli manažera, Leadership aneb inspirativní vedení, Manažerské rozhovory - klíč ke komunikaci s podřízenými

4. Věnujte se nováčkům a rychle je integrujte

Podle aktuálních průzkumů bylo 66 % procent nových zaměstnanců takzvaně „hozeno do vody“ a nebylo vůbec zaškolováno. To je děsivé skóre. Dobré a skvělé firmy ale už dávno pochopily, že nováčkům je třeba se pořádně věnovat od prvního dne. A tak systematicky sledují každé zlepšení, ukotvují dobré návyky a eliminují chyby nově příchozích. Když totiž firma rychle dostane nováčka do výkonu, drží jeho motivaci a pomáhá mu se neustále zlepšovat, všichni profitují. Firma i tým.

Více k tématu v aktuálních kurzech: Adaptační proces nových zaměstnanců - praktický workshop, Manažerské rozhovory - klíč ke komunikaci s podřízenými

5. Buďte pozitivní a děkujte lidem za dobře odvedenou práci

Dobré firmy a manažeři v nich totiž pochopili, že je lidi nutné chválit, děkovat jim za práci, taky zdravit a mluvit s nimi. Prostě pěstovat klima, kde se všichni budou cítit jako ve druhé rodině.

Více k tématu v aktuálním kurzu: Manažerské rozhovory - klíč ke komunikaci s podřízenými

6. Nesuďte podle pohlaví, rasy nebo vzhledu

Dobré firmy nesoudí lidi podle toho, jak vypadají nebo odkud přicházejí. Zajímají je výsledky. Umí pracovat v mezinárodním prostředí a dobře vytěžit silné stránky každého jednotlivce se všemi interkulturními odlišnostmi. V pestrosti vidí příležitost a vítají neotřelé nápady.

Více k tématu v aktuálních kurzech: Mezinárodní týmy , Zaměstnávání cizinců 2018

7. Prodejte jim vizi a oslavte každý úspěch

Manažeři v dobré firmě umí nadchnout a strhnout. Mají jasnou vizi a umí o ni přesvědčit své lidi a dovést je k cíli. Každý, i malý úspěch pak umí pořádně oslavit.

Více k tématu v aktuálních kurzech: Umění přesvědčit - strategie argumentace, Manažerské rozhovory - klíč ke komunikaci s podřízenými

8. Nebojte se změny

Manažeři v dobrých firmách také pochopili, že změna je dobrá, a tak se jí nebojí, a dokonce i změnu vítají. Nestojí o lidi, kteří se bojí vykročit ze zóny pohodlí a zarputile trvají na všech postupech, směrnicích a zvyklostech. Snaží se pozitivně budovat sebevědomí svých kolegů a vést je k seberealizaci a neustálé inovaci.

Více k tématu v aktuálních kurzech: Leadership aneb inspirativní vedení, Koučovací přístup v roli manažera

9. Věřte tomu, že lidé jsou nejlepší v tom, co je opravdu baví

Dobří vedoucí v dobrých firmách ví, že pozitivní přístup odstraňuje bariéry a že lidé přinášejí nejvíce inovací v tom, co je opravdu baví. A právě v tom pak mohou být nejlepší.

Více k tématu v aktuálních kurzech: Leadership aneb inspirativní vedení, Koučovací přístup v roli manažera

10. Dodržujte zákony a hrajte fair play

Dobré firmy nikdy neobcházejí zákony. Ano, v mnoha případech se výhodná úspora na daních nebo práce „na černo“ přímo nabízí. Dobré firmy ale vědí, že hrát fair play se vyplatí. Hrají tedy podle pravidel a ctí pravidla světa okolo.

Více k tématu v aktuálním kurzu: Zaměstnávání cizinců 2018

 

Inspirováno bohatými zkušenostmi dlouholeté personalistky a lektorky společnosti Gradua-CEGOS, Kateřiny Štěpánové. Více konkrétních návodů a doporučení získáte v jednotlivých kurzech firmy.