10 tipů pro získání mladých technických talentů

Firmy z různých oborů působnosti si stále častěji stěžují na nedostatek začínajících technických talentů. Manažeři naříkají, že řada dnešních absolventů nesplňuje jejich požadavky. Chybí především kritické myšlení a schopnost řešit problémy.

Najít proto absolventa s odpovídajícími technickými znalostmi, obchodními postřehy a smyslem pro profesionalitu je velký problém. Nemusí to ale tak být. Článek přináší deset rad, jak vychovávat, rozvíjet a najímat mladé technické talenty.

- Seznamte se s vysokými školami ve vašem okolí. Náboroví manažeři by se měli seznámit s obory, které tyto školy nabízejí a dovednostmi, jimž se v nich studenti učí.

- Pozvěte zástupce těchto škol. Seznamte se s děkanem a dalšími představiteli fakult, které vás zajímají. Když se tito rozhodující činitelé seznámí s vámi a vašimi potřebami, rádi vás doporučí jako zaměstnavatele pro své úspěšné studenty.

- Staňte se členy poradního sboru školy nebo klíčových programů. Není to jen záležitost prestiže, ale může tak nahlédnout i do fungování univerzity a případně ovlivnit obsah jednotlivých studijních programů.

- Nabízejte stáže výborným studentům. Kromě oddělení lidských zdrojů však do těchto stáží zapojte i oddělení IT. Dejte studentům skutečně podnětné projekty a veďte je v rámci jejich plnění. Opravdu dobří studenti při tom vyniknou.

- Poskytujte skutečné projekty pro vyšší ročníky. Nejen, že vám studenti pomohou zadarmo s vaší prací, ale také odhalíte jejich kreativitu a schopnost týmové spolupráce.

- Pozvěte studenty na prohlídku vaší společnosti. Řada studentů dosud technickou firmu v praxi neviděla a náboráři mohou prohlídku doplnit o prezentaci potřeb, talentů, dovedností a postojů, které hledáte. Představte také klíčové lidi z vaší společnosti a projekty, na kterých pracujete. Připravte materiály, které studentům rozdáte.

- Staňte se externím pedagogem. Fakulty často hledají přednášející z praxe. Může to být dobrý začátek smysluplného vztahu s fakultními programy, které vás zajímají.

- Uspořádejte regionální soutěž. Vyzvěte studenty vyšších ročníků, aby se zúčastnili odborné soutěže, do které nabídnete atraktivní ceny nebo vstoupíte jako porotci. Je to dobrý způsob, jak se seznámit s místními talenty a poskytovat škole zpětnou vazbu o silných a slabých stránkách jednotlivých programů.

- Účastněte se univerzitních trhů práce. Dáte tak studentům možnost seznámit se s vámi a provést případné pohovory. Rozšíříte tak okruh svých potenciálních zaměstnanců, které můžete oslovit i později.

- Spolupracujte s absolventy. Sponzorujte například některé jejich akce. Můžete se tak dostat k talentům, které jiné firmy opomíjejí kvůli nedostatku praxe.

-kk-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com