20. Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni 2015

18. března 2015 se v Plzni uskuteční již 20. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni, počtem vystavovatelů největší výstava svého druhu v České republice v období 2014/2015. Jako v předchozích letech se akce koná přímo v centru studentského a univerzitního dění v Plzni, v budovách FEL, FST a v letošním roce i v nové univerzitní knihovně v kampusu ZČU na Borech.

Veletrh pracovních příležitostí je určen zejména současným a budoucím absolventům vysokých škol, a to zejména Západočeské univerzity v Plzni. Hlavním cílem je navazování kontaktů mezi studenty Západočeské univerzity a absolventy VŠ na straně jedné, a personalisty velkých i malých českých i zahraničních firem nabízejících uplatnění absolventům vysokých škol na straně druhé.

Personalisté zde mají možnost formou osobního kontaktu a prezentace oslovit možné kandidáty na pracovní pozice z řad studentů či absolventů vysokých škol, představit jim možnosti budoucího uplatnění v oboru a nabídnout jim další možnosti spolupráce ať už formou stáže, praxe či zadání diplomové práce. Studenti tak mohou získat první zkušenosti z diskuze s personálními odborníky a manažery svých potenciálních zaměstnavatelů, přehled o požadavcích firem a trhu práce.

Realizace probíhá v rámci prezentačních míst firem ve formě veletržních stánků a samostatnými prezentacemi firem v prostoru konání veletrhu. Každý návštěvník navíc obdrží u vstupu Průvodce veletrhem se základními informacemi o zúčastněných firmách a s potřebnými radami pro absolventa. Informace o zúčastněných firmách bude možné začátkem března získat na www.veletrh.zcu.cz.

Organizátoři v letošním roce opět připravují ve druhém březnovém týdnu dvojblok přednášek, kde se zájemci dozví, jak správně napsat životopis, jak se chovat na přijímacím pohovoru nebo jaké jsou možnosti práce, studia a stáží v zahraničí. Mají tak možnost se na samotné pohovory na veletrhu s předstihem připravit.

Akce je pořádána Stavovskou unií studentů ZČU, mezinárodní studentskou organizací IAESTE a Západočeskou univerzitou v Plzni. Podle předběžných odhadů zde bude práci nabízet přes 130 firem.