21 komunikačních tipů, které se vám letos budou hodit

Nikdo se jen tak sám od sebe nerozhodne být špatným komunikátorem. Nicméně řada personalistů vlivem stresu i nahromaděných povinností otupí a namísto vědomé a úmyslné komunikace přijímají klišé a fráze, které jsou neúčinné.

Ilustrační snímek

„Rozhodli jsme se jít jiným směrem.“

"Máte to ode mě v e-mailu."

"Doufám, že se máte dobře."

Některé zprávy mohou být poměrně neškodné, pokud jsou ovšem pravdivé. Jiné mohou v příjemci vyvolat zmatení, anebo vycítí váš nezájem o společné téma. Změňte to.

 • Buďte autentičtí. Nechte autentičnost tvořit jádro každé konverzace nebo setkání. Spojte se na lidské úrovni. Buďte přístupní, empatičtí a transparentní.
 • Pozorně poslouchejte, co vám říkají ostatní. Nepřijímejte jen fakta, ale také pocity nebo sdílené záměry.
 • Ověřte předpoklady. Zeptejte se lidí na otázky, které jste řekli, abyste si ověřili, že skutečně odcházejí se závěrem, který si přejete.
 • Řiďte diskuse spíše strategickými, otevřenými otázkami než deklarativními výroky, z nichž vyplývá, že máte všechny odpovědi.
 • Odpovězte přímo na otázky. Nehrajte si s neurčitými odpověďmi, které ostatní jen pletou.
 • Zprostředkujte konflikt, než ochromí váš tým. Nevyřešený konflikt může odklonit pozornost, odčerpat emoční energii a snížit produktivitu pro každého. Je lepší mu čelit přímo, než čekat, že se něco změní.
 • Pohotově reagujte na dotazy a žádosti - i když odpovědí je pouze informovat například kandidáta, že ještě nemáte informaci nebo nemůžete akci provést okamžitě, sdělte, kdy mohou očekávat vaši úplnou odpověď.
 • Staňte se známým jako kouč, ne jako kritik. Nabídněte vhled, mentoring, zpětnou vazbu, zdroje, podporu a odpovědnost.
 • Důkladně se připravte na prezentace, abyste mohli doručovat informace nebo doporučení s důvěrou a důvěryhodností.
 • Nepište ani nemluvte v náznacích. Buďte v konverzaci přímí a důležité informace sdělujte první.
 • Zvažte zájem čtenáře. Co chtějí, co již vědí a jak budou reagovat? Poté podle toho zahrňte a uspořádejte příslušné podrobnosti.
 • Buďte produktivním účastníkem schůzky. Převezměte odpovědnost za výsledky. Nikdy nestavte skupinovou harmonii nad pravdivou zpětnou vazbou a inovativními nápady.
 • Převezměte vedení během schůzek. Ostře zaměřte otázky na důkladnou analýzu problému či situace, jasná rozhodnutí a konkrétní následné akce.
 • Nikdy nezaměňujte konsenzus za účinnost nebo efektivitu.
 • Chvalte veřejně. Kárejte soukromě.
 • Nikdy se nedejte rozladit svým tónem, přístupem nebo činy.
 • Postavte se k problémům, na kterých vám záleží. Buďte přesvědčiví, nejen informativní.
 • Převezměte odpovědnost za své chyby nebo špatná rozhodnutí. Stanovte standard odpovědnosti.
 • Komunikujte důvěru a získejte důvěru - od šéfa, spolupracovníků nebo klientů. Poskytnutí vysvětlení a zdůvodnění rozhodnutí dokonce i špatné zprávy dá ostatním vědět, že důvěřujete jejich schopnosti přijmout změnu nebo jednat pravdivě.
 • Pochopte, jak vaše osobní přítomnost ovlivňuje reakce ostatních na vaši komunikaci. Osobní přítomnost zahrnuje to, jak vypadáte, mluvíte, myslíte a jednáte. Váš vzhled (držení těla, gesta, chůze, pohyb, oděv, mimika, energie) sděluje váš vlastní obraz. Vaše osobní přítomnost otevírá nebo zavírá dveře mnoha příležitostem.
 • Komunikujte s pokorou. Přijměte předpoklad, že se můžete mýlit, že vaše „fakta“ jsou pouze názory a že ostatní mají také cenný vstup do diskuse nebo situace.

 

 

-bb-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT