5 chyb náboru v ekonomické recesi

Nábor zaměstnanců v období ekonomické recese má své unikátní výzvy. Článek upozorňuje na pět základních náborových chyb v ekonomicky obtížných časech.

- Předpoklad, že kvalitní uchazeči rostou na stromech. Bez ohledu na vysokou nezaměstnanost může být složité najít vhodné zaměstnance. Ti nejlepší totiž stále pracují a nejsou příliš ochotni riskovat změnu zaměstnavatele. Mějte proto na paměti, že - podobně jako v mnoha jiných oblastech života - kvantita neznamená kvalitu.

- Podceňování vašich personálních potřeb. Spouštíte nový produkt a předpokládáte, že budete potřebovat pět nových zaměstnanců. Nadřízení však omezí jejich počet na tři z důvodu úspor nákladů. V takovém případě je nutné celou záležitost znovu uvážit. Tři zaměstnanci, kteří budou dělat práci pěti lidí, budou vystaveni většímu stresu, což může vést k vyšší fluktuaci. A fluktuace vás může stát mnohem více peněz.

- Dnešní nábor za účelem zítřejšího vyhazovu. Může se stát i to, že někoho najmete a po třech měsících propustíte, protože nastanou neočekávané události. Při rozhodování o otevírání nových pozic proto předem plánujte nejhorší možný scénář tak, abyste si mohli nové lidi udržet minimálně jeden rok.

- Nedostatečné finanční ohodnocení. V ekonomické recesi můžete cítit nutkání platit nové zaměstnance méně. To může být v pořádku, pouze však krátkodobě. Jakmile se situace zlepší, měli byste být připraveni odměnu těchto zaměstnanců zvýšit. V opačném případě můžete opět očekávat vyšší fluktuaci.

- Nenahrazování potřebných zaměstnanců. Odchází-li někdo v období recese např. do důchodu, můžete tíhnout k tomu, nenahrazovat jej nikým novým. To bude fungovat jen v případě, že nejde o zásadního zaměstnance.

-kk-

Zdroj: HR Guru - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje, jeden z projektů společnosti Monster Worldwide
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Guru