5 otázek, které by měly zaznít

Všichni známe otázky, které náboráři nesmějí pokládat uchazečům o zaměstnání. Víme, že dotazy na náboženské vyznání, etnický původ, rodinné plány apod. mohou skončit soudními spory či pokutami.

Zároveň však víme i to, že nábor špatných lidí vede ke zvýšeným nákladům v důsledku nedostatečné výkonnosti, poškození pověsti firmy nebo ztráty zákazníků. Proto je třeba znát také otázky, které by u přijímacích pohovorů měly padnout. Článek shrnuje pět otázek, které by vaši náboráři neměli vynechat.

- Popište, jak si představujete nejlepšího a nejhoršího šéfa. Odpověď na tuto otázku odhaluje, co si potenciální zaměstnanec myslí o autoritách, kompetencích a firemní hierarchii. Ukáže také, jak umí řešit konflikty, hledat dobré věci ve špatných událostech a zvládat složité situace. Navíc je to poměrně neočekávaná otázka, takže uchazeč nebude mít prostor připravit si „uhlazenou" odpověď.

- Kde vidíte sami sebe za jeden rok? Náboráři se často ptají na plány uchazečů v horizontu pěti nebo dokonce deseti let. Dotazem na jeden rok však odhalíte bezprostřední plány uchazečů. Očekávají, že budou během jednoho roku povýšeni? Představují si dlouhý proces vzdělávání a chtějí v tomto časovém horizontu stále hledat mistrovství ve své práci? Naznačuje jejich odpověď, že za rok již budou na zcela jiné kariérní cestě?

- Popište svůj ideální pracovní rozvrh. Uchazeč, který má zájem o pružný rozvrh na základě své výkonnosti bude pravděpodobně lepším kandidátem než ten, který dá přednost od začátku pevně stanovenému rozvrhu. Ukazuje to, že chce být hodnocen podle výkonnosti, nikoli poslušnosti.

- Jak jste se dostali k této kariéře? Odpověď na tuto otázku podá dobrý obraz o zájmech uchazeče v daném oboru. Je to pro ně jenom práce, nebo předmět osobního nadšení?

- Co víte o naší společnosti? Uchazeč, kterého přijmete, by se měl zajímat o vaši společnost. Měl by mít povědomí o vašich výrobních či službách, probíhajících reklamních kampaních i historii společnosti. Vyvarujte se těch, kteří budou jen tlumočit věci z doslechu. Chcete někoho, kdo zná vaši společnost, nikoli skandály.

-kk-

Zdroj: TrainingTime - americký portál věnovaný vzdělávání a rozvoji zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje TrainingTime