9 rad, jak napsat inzerát

Vytváření inzerátu v případě hledání pracovní síly nemusí být tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Článek proto shrnuje několik základních poznatků o tom, jak se na publikování tištěného inzerátu připravit. Konkrétně se jedná o devět kroků:

- Buďte obchodníci. Je třeba vědět, jaké nejatraktivnější skutečnosti můžete potenciálním zaměstnancům nabídnout.
- Udržujte správný směr. K potenciálním zaměstnancům hovořte jejich jazykem. Stejný typ inzerátu by rozhodně neupoutal například uchazeče o práci zdravotní sestry a IT odborníka.
- Zvažte výběr vhodné rubriky. Hlavní účetní například nebude hledat v rubrice Účty, ale spíše Obchod.
- Buďte zajímaví. Inzerát by neměl být příliš obsáhlý a tudíž nudný.
- Zachovejte konverzační styl jazyka. Namísto otřelé věty „Kandidát bude dělat…“ používejte raději osobnější zájmeno vy.
- Orientujte se akčním směrem. Potenciální zaměstnance přimějí k akci slovesa jako „zrychlit“, „dosáhnout“ nebo „docílit“.
- Buďte organizovaní. Inzerát sestavte tak, aby se v něm čtenář mohl logicky orientovat.
- Buďte struční.
- Buďte dostupní. Možnosti reagování na inzerát by měly být co nejjednodušší.

-kk-

**Datum vydání:** II/2004
Zdroj: Recruiter's Network - americký portál a online komunita pro náboráře
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter's Network