Ano a ne pro efektivní behaviorální nábor

Na výroční konferenci Society for Human Resource Management (SHRM) 2011, která proběhla na konci června v Las Vegas, se hovořilo jak jinak než o talentech a práci s nimi. Konzultantka Nancy Newellová například vystoupila s přehledným shrnutím strategie vedení behaviorálních pohovorů s uchazeči o zaměstnání. V příspěvku s názvem Beyond Behavioral Interviewing: Asking the RIGHT Questions, Evaluating the Answers výstižně říká, co dělat a nedělat.

Ano: Všímejte si nejen toho, jak uchazeč zvládá chování pohovoru.
Ne: Nezaměňujte dobrého řečníka na pohovoru s kvalitním uchazečem o nabízené místo.

Ano: Sbírejte informace během pohovoru.
Ne: Nevyhodnocujte informace během pohovoru.

Ano: Ptejte se na konkrétní příklady minulého chování.
Ne: Neptejte se na příklady potenciálního chování.

Ano: Nejdříve získejte informace, které potřebujete.
Ne: Nezačínejte tím, že uchazeči popíšete pozici a firmu a teprve poté se budete ptát.

Ano: Berte v úvahu dovednosti a schopnosti potřebné pro obsazovanou pozici.
Ne: Neberte však v úvahu pouze dovednosti a schopnosti potřebné pro obsazovanou pozici.

Ano: Pokládejte všem uchazečům tytéž otázky.
Ne: Neuplatňujte však toto pravidlo při následných, podrobnějších otázkách.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder