Aviva outsourcuje nábor zaměstnanců se vším všudy

Britská pojišťovací skupina Aviva se rozhodla pro outsourcing kompletního procesu náboru zaměstnanců. Slibuje si od toho minimálně 10procentní snížení nákladů na nábor. Poskytovatel outsourcovaného řešení – společnost Hyphen – bude od nynějška odpovídat za nábor pracovníků pro Avivu v celé Velké Británii, což se rovná asi 3 tisícům lidí ročně. Doposud Aviva využívala interního náborového týmu, který tvořil součást sdílené HR funkce se sídlem v Londýně, Yorku a Norwichi.

Smlouva o outsourcingu náborového procesu se týká všech poptávaných dovedností a manažerských úrovní s výjimkou nejvyšších ředitelů a členů představenstva. Hyphen bude prostřednictvím svého online náborového systému odpovídat také za veškeré administrativní aktivity spojené s náborem včetně předběžného screeningu a následného onboardingu.

Nešlo jen o úsporu nákladů

Ředitel náboru Paul Awcock dodává, že úspora nákladů nebyla jediným kritériem pro výběr outsourcovaného řešení. Za stejně důležité považuje i zlepšení v poskytování náborových služeb a zapojení moderních technologií.

Přínosy zvoleného řešení bude měřit prostřednictvím formálního kontrolního procesu a klíčových indikátorů výkonnosti, jako je výše nákladů na jednoho přijatého zaměstnance či spokojenost zaměstnanců a manažerů.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today