Bumerang - proces náboru bývalých zaměstnanců - část 2

Jak bylo zmíněno v 1. části článku, nábor bývalých zaměstnanců je levný a efektivní zdroj talentů. V této části se autor zaměřuje na kroky, které je třeba učinit k vývoji kvalitního programu pro získávání bývalých zaměstnanců.

Neexistuje žádný standardní formát, přesto je přínosné zvážit následující:

Počáteční kroky

- Vyčleňte jednotlivce nebo tým, kteří budou za program zodpovědní. Zaveďte proces, který bude kontinuálně přezkoumávat seznamy osob, které firmu opustily a určí potenciální zdroje – začínejte od talentů.

- Také se snažte dopředu identifikovat potenciální zběhy a snažte se je ve firmě udržet.

- Určete, jakým způsobem budou měřeny výsledky programu, zahrňte návratnost investic, kvalitu získaných osob, rychlost, fluktuaci, spokojenost manažerů a bumerangů apod.

- Přesvědčte náborové manažery příklady z praxe, aby chápali přínos vašeho programu. Náboráři by měli proces navrhnout sami. Uvědomte si, že jsou většinou toho názoru, že nábor bývalých zaměstnanců je snadný a nepotřebuje žádnou speciální strategii.

- Berte v úvahu ostatní programy a jejich faktory, ve kterých nejsou tak úspěšné a zvažte spolupráci s firmami, které již mají šablony a zkušenosti v takovýchto aktivitách. Nezapomeňte zahrnout předběžný rozpočet a dosažené úspěchy.

Co dělat, když odcházejí klíčoví zaměstnanci

Nejdůležitější je dokázat jednat již během separace a ujistit tyto osoby, že přestože chtějí odejít, budou vítány zpět. Můžete jim nabídnout, aby se u vás po nějaké době zastavili a zhodnotili jste společně jejich novou situaci a to, zda by se nechtěli vrátit. Snažte se získat svolení, abyste je mohli kontaktovat e-mailem i telefonicky.

- Přehodnoťte proces výstupního pohovoru tak, aby tito klíčoví lidé odcházeli z firmy spokojeni.

Kontinuální kroky procesu

- distribuce bulletinu, který bude bývalé zaměstnance informovat na měsíční bázi o nových produktech, aktivitách a úspěších.

- seznamte s programem všechny zaměstnance.

- pokud dosáhli bývalí zaměstnanci úspěchů, zmiňujte jejich kontribuci před kolegy a na veřejnosti. Tyto pozitivní informace a chvála mohou vaše top talenty přivést zpět

- když získáte bývalého zaměstnance, snažte se získat jeho kolegy-talenty z bývalé firmy

- zasílejte bývalým kolegům kopie článků nebo informací, které se jim mohou hodit v současném zaměstnání a občas je můžete oslovit s technickým dotazem nebo prosbou o názor na vaši práci/projekt.

- zvěte cílové bývalé zaměstnance na firemní akce.

- najděte způsob, jak oslavit/uvítat bývalé zaměstnance do firmy.

Budování vztahu s bývalým zaměstnancem

Uvědomujte si, že i když se bývalý zaměstnanec nevrátí, může znamenat pro vaši firmu velký přínos v případě, že zůstanete v rozumném a přátelském kontaktu. Zvažte již zmiňované bulletiny, slevy na produkty apod.

Závěr

Autor uvádí, že již nesčetněkrát slyšel talentované osoby vyjadřovat přání vrátit se k bývalému zaměstnavateli, s tím, že se neodvážili svou bývalou firmu oslovit v obavách, že již nejsou vítáni. Pokud mají podobné pocity i vaši bývalí zaměstnanci, ztrácíte z dohledu celou řadu kvalitních lidí.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net