Celých 65 % firem se nebojí outsourcovat!

Ukázal to květnový průzkum DMC management consulting mezi českými firmami. Nejčastěji pořizují externě náborový proces (88 % z nich) a vzdělávání (45 %). Pro 53 % z outsourcujících firem byl impulzem nedostatek kapacit či nedostatek know-how (29 %). Poněkud překvapivý výsledek ukázala otázka „Jaký přínos měl outsourcing pro Vaši společnost z hlediska poměru nákladů a přínosů?“ Více než polovina firem (53 %) totiž říká „neušetřili jsme náklady, nicméně outsourcing přinesl jiné výhody: flexibilitu, eliminaci slabých míst, odbornost, méně starostí.“

Právě správné rozhodnutí o míře a formě outsourcingu může dodat společnosti velkou hodnotu v podobě zvýšení efektivity a úspory nákladů, čerstvých myšlenek a především dokáže uvolnit ruce pro klíčové kompetence společnosti. V opačném případě ale může outsourcing znamenat i ztrátu konkurenceschopnosti. Outsourcovat lze prakticky cokoli, zásadní otázkou však zůstává, jaké činnosti pořizovat externě a jaké si ponechat ve vlastní režii. Neexistuje jednotný recept, pro každou firmu jsou totiž klíčové jiné činnosti.

Strategicky důležité si ponechte

„Rozhodovací proces proto nastavujeme a realizujeme přímo na míru klienta prostřednictvím rozhodovací matice. V prvním kroku identifikujeme strategické důležitosti dané činnosti. Je tato činnost životně důležitá pro konkurenceschopnost? Je to něco, co firmu odlišuje? Hraje zásadní roli, když si zákazník vybírá mezi námi a konkurencí?Závisí na této činnosti výkon společnosti? Jak? Když nebude tato činnost fungovat, jak se to projeví?

V dalším kroku provedeme analýzu činností v závislosti na strategické důležitosti a přínosu k výkonu společnosti a určíme, zda ji budeme outsourcovat, zachováme v naší režii, uzavřeme strategickou alianci (spolupráce s konkurencí), případně – pokud zjistíme, že je neefektivní a nepřináší žádný příspěvek – ji eliminujeme,“ popisuje proces Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting.

Nebojte se spolehnout na odborníka

Externí specialista má objektivní náhled a hlavně know-how na konkrétní činnost a všechny její aspekty. Nábor je více než jen vyhledávání. Důkladný výběr a diagnostika uchazečů, assessment centra, následná adaptace… externí firma dodá komplexní služby včetně budování značky zaměstnavatele, analýzy trhu, využívání komunit talentů, technologického zabezpečení náborového procesu a plánování, back office i správy databází. Stejně tak vzdělávání dokáže externí odborník pojmout velmi komplexně včetně nastavení dlouhodobé strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Dokonce i řízení změn může být pomocí externisty efektivnější - zkušený manažer změn umí provést analýzu a řízení rizik, zajistí interní a externí komunikaci i mediaci.

S podrobnými výsledky ankety seznámí DMC management consulting  na červnové  Snídani s DMC na téma „Udělat nebo koupit? Nebojme se outsourcingu“ , která se koná 13. 6. 2014 v 9-12:30 v Kavárně Mineralia, Havlíčkova 3, Praha 1.

Těšit se můžete na výsledky průzkumu, ale také na rady a postřehy o využití outsourcingu z pohledu klienta – příklady z praxe a ukázky implementace přednesou vedle Jitky Tejnorové, Partnerky DMC management consulting, také Veronika Veselá, HR Business Partner, ING management services, s.r.o., Vladimír Staněk, Executive Director, Aramark s.r.o. a konzultanti DMC: Markéta Vystrčilová, Ivana Rozehnalová a Daniela Rožánková.