Cena jedinečnosti - jak najít, kultivovat a motivovat auditory kvality a bezpečnosti v potravinářském průmyslu

Představte si, že na dně oceánu hledáte růžové perly. Nebo, jinak řečeno, hledáte jehlu v kupce sena. I takto může někdy vypadat hledání, kultivace a retence specializovaných auditorů v oblasti potravinářství.

Milan Kroutil, Manažer divize Product Service, TÜV SÜD Czech

Profese potravinářského auditora, který vykonává audity podle mezinárodních standardů pro bezpečnost potravin International Food Standard (IFS) nebo BRC Global Standard for Food Safety (BRC) je velmi specifická, a to hned z několika důvodů. Za prvé, vhodný kandidát musí mít minimálně pět let zkušeností na manažerské pozici spojené s kvalitou nebo výrobou potravin: řízení kvality, zajišťování kvality, výrobní ředitel nebo jeho zástupce / asistent atd. Za druhé, angličtina je samozřejmostí – další jazyky jsou jen výhodou. Za třetí, kandidát musí být absolventem vysoké školy v oboru potravinářství – třeba Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), České zemědělské univerzity nebo dalšího oboru vysokého vzdělávání jako veterinářství nebo hygiena potravin.

Tímto však požadavky na auditora zdaleka nekončí. Ideální kandidát by měl mít různorodou praxi z více potravinářských oborů: pekárenství, mlékárenství, výroba masových výrobků nebo výroba alkoholických a nealkoholických nápojů atd. Na základě této praxe mu budou totiž alokované takzvané „branže“, ve kterých bude moci auditovat. Počet možných branží ovlivňuje počet a typ klientů respektive výrobců potravin, které auditor za rok zvládne obsloužit, a tím i návratnost investice do jeho vzdělávání a certifikace.

Možná vás napadne, kolik je asi takových lidí v České republice. Pokud vezmeme v úvahu, že potravinářských firem jsou tisíce a vhodných manažerů z oblasti potravinářství stovky, pak se počet lidí, kteří u nás mají potřebnou kvalifikaci na auditora kvality potravin, pohybuje pouze v desítkách. Navíc, takoví lidé musí být připraveni opustit současnou práci ve výrobním závodě, aby se stali auditory. Motivace k takovému kroku je ale silná: i nejlepší manažer dostává časem chuť změnit zaměstnání, prolomit rutinu a naučit se něco nového. Přestože takový odborník má možnost školit nebo veřejně vystupovat, někdy může být práce auditora lákavější. Navíc i v této profesi existuje možnost provádět školení pro veřejnost.

Nejvíce se v procesu hledání takovýchto „perel“ osvědčily náborové agentury. I tam ale může nastat problém, pokud má kandidát zkušenosti jen z jedné nebo dvou potravinářských branží. Pak si auditorská firma musí pečlivě rozmyslet, zda do potenciálního nového auditora investovat – návratnost investice v tomto případě totiž může být až o dva roky delší.

Na druhou stranu, když firma nové, dostatečně kvalifikované lidi nenajde, musí se spokojit se stávající kapacitou, což ji může omezovat v dalším rozvoji. To znamená, že firma nemůže uspokojivě provádět další business development, protože každý další audit už může být problém. Také se může stát, že vlastník standardů změní pravidla hry a omezí třeba počet branží stávajícím auditorům nebo podmíní udržení branží zkouškou, jak se nedávno stalo u standardu BRC. Tím pádem je firma donucena v krajním případě rušit smlouvy, čímž ztratí zákazníky, a to je pro většinu firem přirozeně znamená velmi velký problém.

No a co když už tyto „perly“ máte? Tak je potřebujete kultivovat. První aspekt péče o auditory je původní investice do jejich vzdělávání, které dělá z interního auditora nebo manažera kvality kompetentního externího auditora. To může stát kolem 150 000 Kč. Dalším důležitým aspektem je zachování odborníků. V tom ohledu hraje velkou roli peněžní odměna: takoví lidé nejsou špatně placení a finanční stránka motivace je velmi slušná. Když si svého auditora vychováte, pokusíte se mu vyjít vstříc a nabídnete mu vhodné pracovní prostředí, lidé nemají tendenci odcházet. Nejdůležitější ale je, zda je baví auditovat, zda to dělají s láskou k procesům a k řízení kvality a bezpečnosti potravin – zda opravdu věří, že její práce pomáhá ostatním lépe žít a lépe pracovat. Potom je takový člověk opravdovou perlou – a to nejen v auditorské branži.