Česko plně součástí EURES

Česko plně součástí EURES

Informační systém Evropské služby zaměstnanosti (EURES) usiluje již od roku 1993 o výměnu informací o poptávce a nabídce na trhu práce, o situaci a vývojových tendencích na tomto trhu i o životních a pracovních podmínkách v jednotlivých členských státech EU. Snaží se podporovat mobilitu pracovní síly.

Ode dne vstupu do EU mají i občané České republiky možnost využívat výhod tohoto systému. Pomoc jim nabízejí poradci na úřadech práce a okresních úřadech. Jako první z přistupujících zemí je však Česká republika nyní plně propojena s EURES. Občan tak najde na evropském portálu pracovní mobility nabídky i úřadů práce v ČR .

-kk-

**Datum vydání:** XI/2004
Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika