Český absolvent tápe

Absolventi hledají v České republice stále hůře zaměstnání. Na jedné straně je u nás málo investorů, kteří by vytvářeli nová pracovní místa. Na straně druhé však situaci komplikujte i vysoký počet absolventů určitých oborů a znalosti neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů. K těmto závěrům dospěla alespoň nejnovější studie **Národního ústavu odborného vzdělávání**.

Dlouhodobá nezaměstnanost absolventů je velmi nebezpečná. Vedle nepříznivých ekonomických dopadů může u mladých lidí nastat i situace, že si zvyknou žít ze sociálních dávek. Velkou překážkou jsou také nereálná očekávání absolventů. Úřady práce potvrzují, že absolventi středních i vysokých škol nechtějí ani na omezenou dobu nastoupit na místo, které neodpovídá získané kvalifikaci, i když by tak mohli získat praxi a obecné pracovní návyky.

Studie konstatuje, že alespoň ve studijních oborech na vysokých školách by měla být posílena příprava na osvojení obecnějších schopností, zejména umět se rozhodovat, řešit problémy a nést zodpovědnost. Také absolventi středních škol by měli umět lépe zacházet s informacemi a na středních odborných učilištích by měl být kladen větší důraz na výuku cizích jazyků.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz