Co uchazečům o práci stále nedochází

Co uchazečům o práci stále nedochází

CareerBuilder.com, jeden z největších serverů zabývajících se otázkami zaměstnanosti a kariéry požádal náborové manažery, aby se podělili o nejzávažnější chyby, kterých se uchazeči o zaměstnání dopouštějí na přijímacích pohovorech. Inspiroval tak uchazeče k tomu, čeho se mají vyvarovat.

Základním nedostatkem uchazeče o zaměstnání je neschopnost komunikovat, chabé jazykové dovednosti. Náborář si pak připadá, že hovoří s nějakým vězněm, jehož gramatika i chování je na velice nízké úrovni. Uchazeč by proto měl pečlivě volit slova a také naslouchat. Dále je důležité, aby se při pohovoru choval profesionálně a neměl unuděný nebo agresivní přístup. Rozhodně není vhodné říci náboráři, aby pohovor urychlil, protože uchazeči se blíží čas oběda.

Uchazeč o zaměstnání by měl v průběhu pohovoru působit pozitivně a zdržet se i negativních sdělení například o minulém zaměstnavateli. Podmínkou je samozřejmě slušné oblečení. Stále se najdou uchazeči, kteří se k pohovoru dostaví v džínech a tričku nebo jsou cítit například alkoholem. I když firma nevyžaduje, aby její zaměstnanci chodili formálně oblečeni, u pohovoru se to vždy očekává. Nakonec se očekává i to, že uchazeč bude mluvit pravdu, nikoli sám sebe usvědčovat z nepoctivosti.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral