Crowdstaffing v České republice a na Slovensku – průzkum společnosti Antal

Crowdstaffing je velmi atraktivní a účinná metoda získávání nových zaměstnanců. S ohledem na výhody tohoto řešení jsme se zeptali zaměstnanců personálních oddělení firem v České republice a na Slovensku na jejich názor na tuto formu vyhledávání talentů.

Ilustrační snímek

Respondenti od crowdstaffingové platformy očekávají především úsporu času (62,10 %), lepší výběr kandidátů (41,70 %), přístup k většímu počtu kandidátů a úsporu peněz (obojí 38,80 %). Zároveň až 78,40 % respondentů crowdstaffing ve svých náborových procesech nevyužívá a pouze 18,60 % občas. Pravidelně jej využívá pouze 2,90 %.

Personalisté, kteří nepoužívají crowdstaffingové platformy, uvádějí, že nemají čas se o nich dozvědět více. Zdá se, že personalisté v Čechách a na Slovensku jsou natolik zaměstnáni náborem, že nemají čas na objevování nových, pohodlných a levnějších řešení. Ta by uvolnila jejich potenciál pro jiné výzvy a úkoly v rámci lidských zdrojů, včetně udržení zaměstnanců – komentuje Jozef Dlugos, Leader CZ & SK platformy ReX.

Neznalost crowdstaffingových platforem způsobuje nerealistická očekávání

Nedostatečné znalosti o platformách pro crowdstaffing způsobují, že očekávání personalistů, kteří je nepoužívají, neodpovídají skutečnosti. Respondenti uvádějí, že by je k tomu přiměla nižší cena, záruka kandidátů a velký počet doporučení. Zároveň ti, kteří crowdstaffingové platformy využili, je v poměru 5/1 doporučují kvůli rychlosti implementace, ceně, garanci získání kandidáta a jejich exkluzivitě.

To je velmi zajímavé tvrzení, které naznačuje, že crowdstaffingové platformy mají velkou příležitost získat si zájem i mezi lidmi, kteří je nikdy nevyužívali – kvůli výhodám, na které upozorňuje mnoho lidí.

Mezi nejčastěji uváděné důvody nevyužívání crowdstaffingových platforem patří nedostatek času na seznámení se s nimi (26,30 %), politika neoutsourcování náboru (25,00 %) a možnost seznámit se s osobou realizující projekt (21,10 %). Neuživatele těchto platforem by naopak mohly přilákat: nižší cena než u tradičních forem náboru (44,90 %), záruka nalezení kandidáta (39,70 %) a velké množství doporučení (28,20 %).

Odborníci z České republiky a Slovenska zaznamenávají mnohem více výhod crowdstaffingu ve velmi podobném procentuálním poměru. Poukazují především na cenu, poměr ceny a kvality, rozmanitost zdrojů pro získání kandidáta a rozptyl freelancerů. Z průzkumu společnosti Antal vyplývá, že crowdstaffing je na některých trzích hodnocen v různých ohledech výborně a vykazuje významné výhody oproti tradičním modelům vedení náborových projektů.

Lidé, kteří již využili služeb crowdstaffingových platforem, se v drtivé většině domnívají, že jsou lepší než činnost personálních agentur. Jako nejdůležitější výhody tohoto způsobu získávání nových zaměstnanců uvádějí: cenu, dobu realizace, exkluzivitu kandidáta a záruku. Navíc je naprostá většina respondentů se současnou činností crowdstaffingové platformy spokojena. Většinou plánují touto metodou rozvíjet síť freelancerů.

Respondenti z České republiky a Slovenska by byli schopni přesunout všechny své náborové procesy na crowdstaffingové platformy, pokud by se podařilo dosáhnout ještě vyšší efektivity a atraktivnější časové úspory. To je jasný signál pro účastníky crowdstaffingových platforem – konkurence by měla být ještě větší: situace na trhu však ukazuje, že freelancerů a kontraktorů bude více, což se projeví v ještě vyšší kvalitě služeb. Jistě tak budou naplněna očekávání klientů – dodává Karolina Korzeniewska, projektová manažerka platformy ReX.

Respondenti, kteří využili služeb crowdstaffingových platforem, by je doporučili ostatním kvůli: poměru ceny a kvality (36,40 %), ceně služby a rozmanitosti zdrojů (obojí: 31,80 %) a lepšímu regionálnímu rozptylu freelancerů (22,70 %). Kromě toho se domnívají, že by byli schopni přesunout své náborové procesy na crowdstaffingové platformy pouze v případě, že by byly efektivnější (54,50 %) a cenově výhodnější (40,90 %).

Antal ReX je crowdstaffingová platforma, síť nezávislých obchodních partnerů – freelance náborářů, kteří spolupracují s týmem Antal na realizaci těch nejnáročnějších náborových projektů. Průzkum "Crowdstaffing v náboru" provedla společnost Antal metodou CAWI na vzorku 100 respondentů, zástupců personálních oddělení. Průzkum probíhal v měsících: srpen a září 2021.