Dobrý náborář je lovec a poradce zároveň

Ilustrační snímek

Každý rok se objevují nové nástroje, technologie a platformy, které mají posunout nábor ve firmách takříkajíc o úroveň výš. Ani ten nejlepší nástroj však neuspěje, když náborářům chybí základní dovednosti, které zůstávají stále stejné bez ohledu na moderní technologie. Kromě toho, že by měl umět výborně komunikovat, tvrdě pracovat a být týmový hráč, potřebuje každý náborář i níže uvedené dovednosti. Máte je vy a vaši lidé?

Prodejní dovednosti

Nábor je forma prodeje, kdy náboráři prodávají uchazečům o zaměstnání pracovní příležitosti a zároveň prodávají vybrané uchazeče svým klientům (manažerům) ve firmě. Náborář tedy musí být obchodník se vším všudy.

Schopnost vytvářet a udržovat vztahy

Obtelefonovat databázi lidí dokáže téměř kdokoli. Náborářům by ale neměl chybět schopnost zaujímat k uchazečům otevřený, komunikativní a přátelský postoj, jehož prostřednictvím si s uchazeči vybudují bližší vztah. Jen tak se může firma stát zaměstnavatelem první volby.

Myšlení lovce

Schopnost lovit a vytrvat až do konce lovu je v náboru neocenitelná. Neznamená to ale, že si náborář otevře na internetu jeden pracovní portál a bude jej sledovat celé dny. Lovit je třeba ve všech dostupných kanálech.

Uvažování v širším kontextu

Náborář by měl vnímat, jak jednotliví uchazeči zapadají do firemní kultury, jakou hodnotu mohou přinést a kam mohou ve firmě skvěle pasovat, i když zrovna nemáte takovou volnou pozici.

Důslednost v kontaktování zájemců o práci a dalších zúčastněných stran

Náborář by měl být s uchazeči a manažery v průběžném kontaktu a informovat je o důležitých zprávách co nejdříve. Pozdní či žádný kontakt pouze poškozuje jméno zaměstnavatele.

Schopnost naslouchat

I když se to mnohým nezdá, pro náboráře platí nejdříve poslouchat a teprve potom mluvit. To platí zejména při komunikaci s manažery, od nichž pocházejí požadavky na obsazované pozice.

Povaha poradce

Budování dlouhodobých vztahů s manažery vyžaduje od náborářů konzultantské schopnosti, aby mohli představit metody a procesy používané při náboru. Dobrý náborář vystupuje vůči svým klientům jako důvěryhodný poradce.

Příjemné vystupování a dostupnost

Při osobní i telefonické komunikaci by náborář měl být vždy zdvořilý. Neměl by se také vyhýbat odpovědím na e-maily a telefonáty.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net