Edenred Wellbeing Award - nová kategorie Recruitment Academy Awards

Recruitment Academy pořádá již 8. ročník soutěže Recruitment Academy Awards 2023 Česko a Slovensko (RAA). Soutěž je určená pro firmy, které chtějí měnit HR marketing. Letošní ročník přináší novou kategorii Edenred Wellbeing Award. O jejím vzniku jsme hovořili s Anetou Martiškovou, Corporate Affairs & Sustainability Director ze společnosti Edenred ČR, která je generálním partnerem celé soutěže a partnerem nové kategorie.

Aneta Martišková, Edenred

Soutěž RAA vznikla za účelem inspirace, edukace a zviditelnění nejlepších projektů v oblasti HR marketingu, employer brandingu a recruitmentu. Oceňováním inovativních a kreativních přístupů k náboru poukazuje na rostoucí význam těchto aktivit, jež se stávají nedílnou součástí moderních firem. Oceněné projekty jednotlivých firem slouží jako inspirace pro ostatní společnosti a vyzývají je k osvěžování vlastních postupů.

Nezávislá porota složená z odborníků z oblasti recruitmentu, HR, marketingu a dalších oborů vybírá finalisty a vítěze nyní již v 7 různých kategoriích.

Edenred Wellbeing Award hodnotí wellbeing iniciativy firem. Spokojenost zaměstnanců nabírá stále větší význam a společnosti se ji snaží podpořit prostřednictvím nových benefitů, podporováním flexibility nebo hybridními styly práce.

Pokud se Vaše společnost tomuto tématu věnuje a chcete o svých aktivitách informovat širokou i odbornou veřejnost, přihlaste Váš projekt to této nové kategorie Recruitment Academy Awards. Uzávěrka přihlášek pro ročník 2023 je do půlnoci 21. 3. 2023.

Proč vznikla tato nová kategorie?

Edenred Wellbeing Award jsme se rozhodli vyhlásit proto, že wellbeing je pro nás důležité téma, kterým se dlouhodobě zabýváme. Naše společnost nechce být „pouze“ platforma pro čerpání benefitů, snažíme se být poradcem, motivátorem a přinášet inspiraci všem, kteří chtějí lépe skloubit pracovní život se soukromým a cítit se lépe.

Uvědomujeme si, že klíčem ke spokojenosti zaměstnanců jsou jejich zaměstnavatelé, a proto bychom chtěli ocenit ty firmy, pro které je téma wellbeingu stejně důležité jako pro nás, a kterým záleží na tom, aby se jejich zaměstnanci cítili dobře.

Proč je téma wellbeingu pro Edenred důležité?

Důležitost tématu je spjato s aktuálně náročnou dobou, která na nás všechny klade stále větší požadavky. Pokud se je rozhodneme přijmout, měli bychom to udělat tak, aby nás toto rozhodnutí, co nejméně negativně ovlivnilo. Jsme přesvědčeni, že právě zde hrají významnou roli zaměstnavatelé a benefity, které už nejsou pouze o sportu a pohybu. Stále větší význam mají také péče o duševní zdraví a mentální relax. A my cítíme, že můžeme v této oblasti zaměstnancům i zaměstnavatelům výrazně pomoci.

Jak se Edenred v oblasti wellbeingu angažuje (projekty, vlastní produkty)?

Pracujeme na novém projektu s názvem Edenred Wellbeing, který brzy představíme. Ve firmě zpracováváme širokou paletu dat, díky kterým dokážeme nahlížet na zaměstnance s co největší mírou individuality tak, aby společně navržená řešení zapadala do jejich života. S firmami tedy nastavujeme benefity tzv. na míru.

Já osobně se pak angažuji v mentoringových projektech týkajících se wellbeingu nebo také work life balance.

Pro koho je účast v kategorii určená a jaké jsou vstupní požadavky?

Kategorie je určená pro všechny firmy, které se snaží aktivně prosazovat téma wellbeingu a záleží jim na spokojenosti svých zaměstnanců. Vytváří nové benefity a také dávají svým lidem možnosti, jak být časově flexibilní. A to tak, aby se zaměstnanci cítili dobře, ale zároveň byli v práci dostatečně efektivní.

Jedním z hodnotících kritérií bude také to, jak firmy wellbeing vnímají a jak pracují na zlepšování firemní kultury. Způsobů, jak zpříjemnit lidem práci, aniž by tím snížili jejich nasazení a motivaci, je spousta. A my bychom rádi ocenili firmy, které to dělají nejlépe.

Kdo je v porotě?

Porota se skládá z více než 30 odborníků na HR marketing, employer branding a další příbuzné obory. Za Edenred v porotě zasedne generální ředitel Peter Hradiský a já.

Jak budou účastníci oceněni?

To si v současné chvíli necháváme jako překvapení.

Co přinese účast v RAA a této kategorii přihlášeným společnostem?

Nejlepší společnosti budou oceněni cenou a také pozitivní zpětnou vazbou za to, že se o své zaměstnance starají opravdu dobře a jejich snaha má reálný přínos. Pro ty ostatní, nabídne soutěž především příležitost inspirovat se, navázat vztahy s kolegy z jiných firem a popovídat si o tématu s předními odborníky z oblasti HR. Věříme, že nová kategorie Edenred Wellbeing Award posune vzájemnou inspirací standard trhu.

Kdy se koná RAA, kde a jakou formou bude vyhlášení?

Slavnostní galavečer proběhne 20. dubna v prostorách divadla Jatka78 v pražských Holešovicích.

Do kdy je uzávěrka přihlášek?

Přihlášku do naší ale i ostatních kategorií mohou zájemci podat do 14. března. Pevně věříme, že se přihlásí spoustu firem a budeme vítěze vybírat z velkého množství zajímavých projektů a programů. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že české firmy udělaly v této oblasti velký posun a jejich zaměstnanci jim nejsou lhostejní.

 

POSLAT PŘIHLÁŠKU DO EDENRED WELLBEING AWARD

 

HR News je mediálním partnerem Recruitment Academy Awards 2023.