Elegantní propouštění

Elegantní propouštění

Propouštění je velice nepříjemná záležitost, vyhnout se jí však vždy nelze. Jestliže už je zaměstnavatel nucen někoho propustit, měl by to tedy učinit tak, aby to mělo co nejmenší důsledky pro všechny zúčastněné strany. Problémovému zaměstnanci rozhodně není vhodné dávat ultimata typu: „Máte přesně dva týdny na to, abyste změnil svůj přístup, jinak vás propustíme.“ Vhodnější je promluvit s ním neformálně a zeptat se jej na příslušné problémy. Důležité je také poskytnout mu dostatek času na nápravu, negativní komentáře a pozitivní zpětnou vazbu.

Jestliže problémy s konkrétním zaměstnancem přetrvávají, měl by mu zaměstnavatel odchod z firmy usnadnit. Nabízí se možnost nabídnutí rezignace s příslibem dobrých referencí. Ne každý zaměstnanec však takovou nabídku přijímá. Někteří se v takovém případě stávají defenzivními a považují jednání zaměstnavatele za křivdu. Tehdy je nejlepší porada s právníky. Článek nabízí několik tipů pro to, aby se zaměstnavatelé do podobných situací nedostávali. Vše přitom vychází již z náboru pracovníků. Dále je třeba vypracovat písemnou podobu firemních směrnic a popisy práce jednotlivých zaměstnanců. Nutné je také zaměstnance objektivně hodnotit.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com