Evropský globalizační fond nemusí skončit letos

Evropská komise navrhla prodloužení existence Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), jehož prostřednictvím mohou členské státy EU žádat o podporu pro zaměstnance propuštěné v důsledku ekonomické krize. Činnost fondu měla původně skončit k 30. prosinci 2011, nyní však Komise usiluje o prodloužení do 31. prosince 2013. Svou žádost předá ke schválení Radě ministrů a Evropskému parlamentu.

Členské státy by tak mohly dále získat až 65 % nákladů na podporu propuštěných zaměstnanců pro podniky, které v důsledku ekonomické krize propustí minimálně 500 zaměstnanců. Doba využívání příspěvku činí již od roku 2009 24 měsíců.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl založen v lednu 2007. Dosud přijal 77 žádostí s celkovým objemem více než 353 milionu eur pro pomoc více než 75 tisícům evropských zaměstnanců.
-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa