Firmy by měly zohledňovat charakter kandidátů, nikoli životopis

Firmy dnes dělají při náboru nových zaměstnanců často tu chybu, že je zajímají spíše údaje o vzdělání a praktických schopnostech, ale nekladou takový důraz na vlastní osobnost uchazeče. Pak se může stát, že přijmou člověka, který sice umí skvěle pracovat s počítačem, ale díky své povaze rozvrátí celý pracovní tým. Někteří zaměstnanci, kteří postrádají smysl pro loajalitu, zase mohou po velmi krátké době z firmy odejít.

Pravda o charakteru uchazeče zpravidla vyplyne z přijímacího pohovoru. Náboroví pracovníci se musí zaměřit zejména na vlastní hodnoty a zásady uchazečů a jejich názory. Musí též posoudit, jak dotyčný vystupuje, zda je nervózní apod. Při pohovoru lze mimo jiné poměrně přesně zjistit, zda je zaměstnanec zodpovědný, důvěryhodný a ohleduplný.

Obecně platí, že praktické schopnosti, jako je práce s počítačem a ostatní se dají postupem času naučit. Firmy by proto měly spíše přijímat charakterní lidi a poté je zaškolit, než se příliš soustředit na praktické dovednosti a v budoucnosti se potýkat s problémy, které by mohly vzniknout v důsledku špatných charakterových vlastností některých pracovníků.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com