Firmy by měly zohledňovat charakter kandidátů, nikoli životopis

Firmy by měly zohledňovat charakter kandidátů, nikoli životopis

Firmy dnes dělají při náboru nových zaměstnanců často tu chybu, že je zajímají spíše údaje o vzdělání a praktických schopnostech, ale nekladou takový důraz na vlastní osobnost uchazeče. Pak se může stát, že přijmou člověka, který sice umí skvěle pracovat s počítačem, ale díky své povaze rozvrátí celý pracovní tým. Někteří zaměstnanci, kteří postrádají smysl pro loajalitu, zase mohou po velmi krátké době z firmy odejít.

Pravda o charakteru uchazeče zpravidla vyplyne z přijímacího pohovoru. Náboroví pracovníci se musí zaměřit zejména na vlastní hodnoty a zásady uchazečů a jejich názory. Musí též posoudit, jak dotyčný vystupuje, zda je nervózní apod. Při pohovoru lze mimo jiné poměrně přesně zjistit, zda je zaměstnanec zodpovědný, důvěryhodný a ohleduplný.

Obecně platí, že praktické schopnosti, jako je práce s počítačem a ostatní se dají postupem času naučit. Firmy by proto měly spíše přijímat charakterní lidi a poté je zaškolit, než se příliš soustředit na praktické dovednosti a v budoucnosti se potýkat s problémy, které by mohly vzniknout v důsledku špatných charakterových vlastností některých pracovníků.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com