Hlavní chyby manažerů během pohovorů

Pokud jste při náboru nervózní nebo špatně připravení, můžete se dopouštět jedné z následujících chyb, kterým se lze při troše přípravy vyhnout:

- Moc hovoříte. Když podáváte informace o firmě, dejte si pozor, abyste se příliš nerozpovídali o své vlastní práci, osobních pocitech k firmě atp.

- Vyzvídáte „špinavý“ materiál. Odolejte pokušení ptát se uchazečů na nešvary bývalých zaměstnavatelů nebo pomlouvat kolegy v oboru.

- Bojíte se klást nepříjemné otázky. Je snadné soucítit s nervózním uchazečem. Další častý nešvar je pokládání snadných otázek někomu, kdo je vám sympatický nebo z něj máte dobrý pocit. Lépe je dávat všem stejné otázky – budete možná překvapeni, co tak odhalíte.

- Podléháte prvnímu dojmu. Pokud přijde uchazeč perfektně ustrojen, má pevný stisk a zodpoví první otázky na jedničku, možná budete v pokušení zaškrtnout imaginární kolonku „přijat“. Je ale třeba věnovat pozornost všem odpovědím a nenechat se unést prvním pozitivním, ale ani negativním dojmem.

- Napovídáte. Vyhýbejte se pokládání otázek tak, že je zřejmé, jakou odpověď chcete slyšet.

- Zajímáte se o soukromé záležitosti uchazečů. Je neetické a často i nelegální zavádět řeč na osobní podrobnosti. Takové chování stejně nemusí přinést vhodnějšího uchazeče.

- Stresujete uchazeče. Přestože je dobré znát, jak se uchazeč zachová ve stresové situaci, je téměř nemožné vytvořit stresové klima, kterému bude vystaven při práci. Další stinnou stránkou je, že vám tento člověk již nemusí věřit, protože jste vztah postavili na silně negativní stresové zkušenosti.

- Smršťujete pohovory. Krátké setkání neposkytne dostatek prostoru na posouzení reakcí a chování uchazeče. Až zhruba 45 – 60minutový pohovor zvyšuje šance na získání potřebných informací.

- Porovnáváte uchazeče navzájem. Průměrný uchazeč se bude jevit jako superstar, když bude následovat po vysloveně nevhodném člověku. To ale neznamená, že je to „váš člověk“. Hodnoťte každého uchazeče na základě daných kritérií, která během procesu neměňte.

-av-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com