I vy trpíte nedostatkem pracovní síly? Zaměstnanci ze třetích zemí pomohou vaší firmě růst

Situace na trhu práce přináší zaměstnavatelům nové výzvy. Stále častěji se stává, že mají volné pracovní pozice, ale lidé, kteří by je obsadili, chybějí. Lokální zaměstnanci nevydrží na jedné pozici dlouho a mění zaměstnavatele podle toho, kdo momentálně nabízí lepší podmínky. To má za následek vysokou fluktuaci a nestabilitu zaměstnanců. Na první pohled to vypadá jako začarovaný kruh, ze kterého není cesty ven. Řešení je přitom jednodušší, než by se zdálo.

UA pracovnici CZ

Objednat bezplatnou konzultaci

Kde hledat kvalitní a stabilní zaměstnance?

Podle personální agentury Manuvia není aktuální situace v Čechách a na Slovensku ničím neobvyklým a velmi podobně jsou na tom i okolní státy střední Evropy. Zaměstnavatelům, kterým pracovní síla v regionu chybí, radí, aby zkusili zaměstnat pracovníky ze zahraničí, konkrétně z Ukrajiny nebo ze Srbska.

Ukrajinci a Srbové se rychle zaškolí a mají nízkou fluktuaci

Pracovníky ze třetích zemí Manuvia doporučuje, protože s nimi má velmi dobré zkušenosti. Svým klientům už zajistila několik tisíc ukrajinských a srbských zaměstnanců.

Podle Manuvie si lidé ze třetích zemí zaměstnání u nás váží, proto jsou stabilními pracovníky. Zároveň jsou snaživější než lidé z regionu a mají menší chybovost.

Zaměstnavatelé jsou se zaměstnanci ze třetích zemí spokojeni

Ukrajinští pracovníci vykonávají svou práci kvalitněji. O svou spokojenost se podělila Petra Hosová ze společnosti Adient Czech Republic k.s., která se specializuje na výrobu autosedadel. „Zaměstnání Ukrajinců nám pomohlo v době, kdy jsme potřebovali rychleji zajistit požadavky výroby. Ukrajinští pracovníci se rychleji zaučí a zvládají také čalounické operace, které jsou náročnější.“

Podle statistík zaměstnavatelů, kterým Manuvia Ukrajince a Srby zajistila, mají tito zaměstnanci výrazně nižší fluktuaci, pouze 2,5 %. Firmy díky tomu ušetří. „Porovnávali jsme zaměstnance z Čech a ze Srbska a zahraniční pracovníci nás mile překvapili. Fluktuace je 8krát nižší a nemocnost 4násobně nižší než u lokálních zaměstnanců. Srbové odpracují průměrně 3krát víc přesčasů,“ hovoří Petr Skoček, tým leader na personálním oddělení ve společnosti Brose CZ spol. s.r.o., která se věnuje výrobě sedadlových systémů a motorů pro automobily.

Srbové a Ukrajinci vycestovali za prací, aby si vydělali, takže mají zájem pracovat přesčas. Spolupráci s nimi si pochvaluje také Ondřej Zbýň, personalista ve společnosti Tawesco, která vyrábí lisovací nářadí, kovové výlisky a svařence převážně pro automobily a zemědělskou techniku. „Díky ukrajinským pracovníkům se nám podařilo stabilizovat fluktuaci zaměstnanců a zvýšit produktivitu a kvalitu práce. Ukrajinští zaměstnanci projevují vysoký zájem o práci a o práci přesčas.“

Manuvia dokáže dodat ukrajinské a srbské pracovníky najednou v počtu desítek až stovek lidí.

Mnoho společností prochází obdobími, kdy jim krátkodobě stoupne výroba nebo objednávky. Zaměstnávání pracovníků ze zahraničí je pro firmy dobrou alternativou, zejména na časově omezené projekty. Devadesátidenní pracovní víza pomohou alespoň dočasně pokrýt zvýšený nárůst výroby. Zaměstnanci, kteří se zaučí a osvědčí, se mohou po třech měsících opět vrátit a není již nutné je školit.

Zaměstnávání lidí ze zahraničí se Manuvia věnuje již více než 20 let. Společnost je specialistou v oblasti personálních služeb a má přehled o dění na pracovních trzích a o pohybu pracovní síly. Je proto spolehlivým partnerem při náboru zahraničních i domácích zaměstnanců.

Agentura pomůže s náborem, administrativou i adaptací

Při dlouhodobém zájmu o spolupráci je možné vyřídit přechodný pobyt za účelem zaměstnání na dva roky. Administrativní proces však firmy neúměrně zatěžuje, proto se raději obracejí na pracovní agentury. „Máme specializovaný tým pro vízovou agendu, zajišťujeme překlady dokumentů a tlumočníka, staráme se o dopravu, ubytování a adaptaci na pracovišti. Naši zákazníci oceňují, že jim dokážeme pomoci plnit zakázky, ale také, že za ně vyřešíme všechny legislativní záležitosti,“ potvrzuje Tomáš Lenárt.

Manuvia působí v šesti zemích: v Čechách, na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku, na Ukrajině a v Srbsku. Je proto spolehlivým partnerem při náboru zahraničních i domácích zaměstnanců.

Potřebujete pomoci s náborem zaměstnanců?

Zaujala vás možnost zaměstnat pracovníky ze třetích zemí? Chtěli byste získat více informací? Kontaktujte personální agenturu Manuvia. Jejich tým specialistů vám rád poradí a připraví nabídku na míru.

Objednat bezplatnou konzultaci