Inspirace přímo z praxe: Nestíháte recruitment?

Každé firmě se to občas stává… Potřebujete urgentně nabrat 10 zaměstnanců a neplánovaně vám odejde kolega zodpovědný za nábor klíčových zaměstnanců. Možná se vám nedaří obsadit určité specializované pozice. Nebo „jen“ hledáte řešení, jak zlepšit kvalitu a rychlost náboru. Pojďme si na praktických příkladech představit, jak tyto situace vyřešit s elegancí a maximálním přínosem pro firmu.

Milan Vondráček, mblue

Občas se například stane, že odejde klíčový pracovník z HR zodpovědný za recruitment středního nebo vyššího managementu a uvolněné místo se z různých důvodů nedaří rychle obsadit. Tato „trhlina“ pak může stát firmu hodně úsilí a času, než ji opět zacelí. V tomto případě je řešením tzv. interim recruitment, kdy si firma na nějaký čas, potřebný k vyřešení akutní situace, najme manažera/recruitera.

V praxi to vypadá následovně. Do společnosti nastoupí zkušený profesionál, který komplexně převezme celou agendu na svá bedra a dokáže se velmi rychle zorientovat. Z praxe dobře zná, co obnáší obsazované pozice nebo je schopen pochopit jednotlivé popisy práce a požadavky od liniových manažerů, s kterými umí na vysoké úrovni komunikovat. Díky tomu se zahájí potřebné kroky, které firmu posunou dál, aniž by pocítila nějaký deficit.

Kdy najmout interim recruitera a proč?

Důvodů může být velmi mnoho, uvedu zde alespoň nejčastější situace, do kterých se firmy dostávají. Společnosti velmi často řeší nedostatek HR kapacit při náboru zaměstnanců. Může se také stát, že se nedaří obsadit konkrétní pozice nebo HR oddělení není vybaveno potřebným know-how v dané oblasti náboru. Často jsou lidé také pod časovým tlakem… A nezřídka se také stává, že společnost expanduje buď lokálně, nebo třeba i ze zahraničí - přesouvají sem výrobu například z Německa a rychle řeší potřebu náboru většího počtu zaměstnanců.

Osobně jsem byl zhruba půl roku ve společnosti Doosan Bobcat v Dobříši na plný pracovní úvazek. Situace byla pro firmu velmi složitá, protože zde odcházel klíčový zaměstnanec v oblasti náboru a jeho nástupce na poslední chvíli nabídku odmítl. Přišel jsem do firmy ve chvíli, kdy jsem se již s nikým nemohl poradit, a tudíž jsem vše řešil přímo s HR ředitelem, který mi v průběhu jednoho dne předal agendu. Poté následoval plán schůzek s liniovými manažery, kde jsme probrali jejich představy a popisy práce na jednotlivé pozice. Za zhruba šest měsíců se mi podařilo obsadit 18 pozic, a to jak z interních, tak z externích zdrojů.

Výhody interim recruitmentu pro firmu

Dle mého názoru a zkušeností HR ředitelé nejvíce oceňují fakt, že opravdu předají agendu a o nic víc se již nemusejí starat. Je zaručena rychlost převzetí, kvalita výběru, ale také kvalita komunikace, a to jak směrem do firmy, tak i k managementu.

Hlavní přínosy interim recruitmentu jsou zejména:

  • velmi rychlé vyhodnocení náborové situace zkušeným interim manažerem,
  • okamžité řešení náboru,
  • efektivní vyhledávání kandidátů,
  • zajištění vstřícné a cílené spolupráce s detailním reportingem dodaných výsledků,
  • záruka řešení náborové situace během 2 - 12 měsíců,
  • snížení nákladů na personální agentury a „time to hire“,
  • více motivovaných kandidátů a zlepšení image firmy jako atraktivního zaměstnavatele.