Introvert není ignorant

Ztratí-li introvertní osobnost práci, je to nepříjemné. Nepříjemnější je však pro ni hledání a nástup do práce nové, jelikož to vyžaduje činnost, které se každý plachý člověk obává nejvíce: jednání s neznámými lidmi. Introverti přítomnost druhých lidí nevyhledávají, spolupráce s ostatními se obávají, jsou raději sami se svými myšlenkami. To je však naprostým opakem efektivní snahy o získání zaměstnání a úspěšné adaptace v něm. Introverti by proto měli pracovat na vývoji konkrétní sítě pracovních vztahů (networking), zautomatizovat tyto činnosti a nechápat spolupráci jako nutné zlo. K tomu jim v první řadě pomůže, naučí-li se chápat vlastní osobnost.

Někteří introverti jsou svému okolí uzavřeni více, někteří méně. Jsou to tiší samotáři, nemusejí však vždy být plaší. Záleží zejména na tom, aby si to byli schopni uvědomit. Základem je pochopení toho, co to znamená být introvert prostřednictvím uvědomění si vlastních osobnostních charakteristik, nikoli snaha o to stát se za každou cenu extrovertem. Introvertní osobnosti mají oproti extrovertům například některé výhody, které je třeba si uvědomit. Připomeňme schopnost naslouchat druhým lidem, soustředit se důkladně na jednu konkrétní činnost nebo ochotu pomáhat potřebným.

Lepší síť pracovních vztahů si introverti vybudují, budou-li se snažit zlepšit to, jak působí na své okolí. To ovšem neznamená celkovou změnu osobnosti. Znamená to pouze odstranění některých jejích negativních rysů. Introverti by měli například trénovat kontrolu nad řečí svých těl, například oční kontakt. Vesměs však platí to, že by se měli snažit změnit na sobě jen to, co je v souladu s jejich vnitřním přesvědčením. Toto je několik konkrétních tipů:
- Určete, co vám ve vytvoření sítě vztahů s vaším okolím nejvíce vadí a začněte pracovat na nápravě.
- Vytvořte strukturovaný plán pro dosažení zvoleného zlepšení a přesně se jím řiďte.
- Telefonáty vyřizujte v době, kdy máte nejvíce energie.
- Při telefonování si vždy předem připravte to, o čem budete hovořit.
- Vždy plánujte čas na odpočinek.
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia