IT certifikace – pomáhají HR při náboru?

Po 14 letech působení v IT vzdělávání jsem se setkala s řadou IT certifikací. K čemu vlastně technické certifikace slouží? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Usnadňují IT certifikáty práci HR nebo ji naopak komplikují?

KEY Trainings s.r.o.

IT certifikace mají v ideálním případě mít funkci ukazatele, který říká, že jejich držitel má znalosti odpovídající rozsahu problematiky pokryté daným certifikátem. Stává se, že oddělení lidských zdrojů (HR) narazí na kandidáta, který má v profilu certifikát na „kde co“. Při druhém kole pohovoru, které bývá většinou technické, se pak může stát, že daný kandidát není schopen odpovědět na dvě dobře připravené technické otázky. Zde jednoduše platí, že certifikace má význam pouze v okamžiku, kdy je získána poctivým způsobem.          

Většina IT vendorů stále používá k prověření znalostí metodu testů, kdy počítač generuje kandidátům sadu otázek. Po překročení určité bodové hranice získá uchazeč danou certifikaci. Bohužel již většina IT vendorů není schopná uhlídat integritu těchto testů a zkoušky jsou tak na venek „provařené“. V praxi to znamená, že pokud chce někdo podvádět, pak není problém získat tzv. „Dump testy", sadu otázek používaných při samotném testu. Kandidát se naučí otázky a odpovědi nazpaměť, a přitom o dané problematice nemá ani tušení.

Někteří IT vendoři si uvědomují, že teorie bez praxe je k ničemu. Proto jejich certifikační zkoušky jsou praktické tzv. LABy.  Testují praktickou stránku získaných dovedností. Takto to dělá např. společnost Red Hat, Inc. Kandidát dostane přístup k dané technologii, zadání úkolů a vyměřený čas ke splnění. Bohužel takových vendorů, kteří tento způsob testování znalostí využívají, je menšina. HR by proto již při prvním kole pohovoru mělo mít od zadavatele (např. manažera oddělení, IT manažera apod.) připraveny 2 - 3 otázky z dané konkrétní IT oblasti, aby odhalilo reálné znalosti kandidáta.

Kde se IT certifikace uplatňují?

  • Pracuje-li IT specialista v globální firmě, lze si pomocí certifikací vydobýt určité postavení nejen u nás, ale i v zahraničí.
  • Ve veřejných výběrových řízeních na dodávky a služby v IT jsou často požadavky na technické certifikace, díky kterým se zákazník snaží eliminovat ze zakázek společnosti bez potřebného know-how.
  • Chce-li společnost dodávat HW a služby od konkrétního vendora (HPE, Cisco, Fortinet, Dell apod.) svým zákazníkům, musí splňovat podmínky „partnerské certifikace“. Pro partnerské certifikace je (kromě dalších aspektů) potřeba mít vendorem stanovený daný počet osobních certifikací, které obvykle mají technici a obchodníci.
  • Pomáhají při žádosti o zvýšení platu.

IT certifikace nejsou ani tak o samotném certifikátu. Jsou o cestě učení se, kterou musíte podstoupit. Neexistují zde zkratky.