Jak formulovat pracovní nabídku, aby přilákala ty správné zájemce

Autor článku je velice úspěšný a zkušený náborář s praxí 25 let. Snažil se zavést nové praktiky a všímal si, co dělají „ti nejlepší“ jinak, než ti ostatní. Když to zjistil, zbývalo pouze nechat si odsouhlasit náborovým týmem výjimky z běžné praxe.

Důvod, proč byla potřeba zjistit, co dělají jinak byl fakt, že tradiční náborové a pohovorové praktiky byly víceméně málo produktivní – bylo třeba zvát velký počet zájemců, komplikovaný schvalovací proces a často dokonce nebyl přijat nejlepší zájemce.

Protože autor pracoval se zdroji pasivních kandidátů, snažil se dozvědět potřeby této skupiny. S roky praxe přináší své poznatky o náboru a najímání těch nejkvalitnějších pracovních sil.

Ti nejlepší nehledají práci stejným způsobem jako ti méně talentovaní. Aby slyšeli na vaši nabídku, musíte být buď exkluzivní zaměstnavatel, nebo se vaše nabídka musí lišit.

Tradiční popisy pracovních pozic jsou často příliš vágní, chybí jim skutečný náhled do pozice a jiskra, která by zažhnula zájem těchto lidí. A pokud se přece jen přihlásí, odmítnou, pokud bude vedoucí příliš hovořit, příliš se „prodávat“, nenaslouchat, nepředvede profesionální úroveň interview nebo nebude mít dost informací o pozici.

Tomuto druhu lidí nevadí tvrdší interview, pokud ošetřuje skutečné potřeby pozice.

Navíc, odměna nemusí být hlavní důvod, proč tito lidé akceptují nabídku, přestože může být použita jako lákadlo.

V roce 1999 vyšla kniha Marcuse Buckinghama a Curta Coffmana First Break All of the Rules – What the World's Best Managers Do Differently (První porušení všech pravidel – co dělají nejlepší manažeři jinak). Autor vyzpovídal tisíce manažerů a personálu a přináší dva velké seznamy. První seznam v kostce říkal, že dobrý manažer ví, že se lidé moc nemění, takže je dobré nabírat největší talenty. Druhý seznam může být shrnut jako obecná myšlenka, že nejlepší lidé chtějí, aby jejich vedoucí jasně vyjádřili svá očekávání, pak vyžadují nástroje pro efektivní vykonávání práce, podporu, povzbuzení a konečně možnost pracovat na něčem, co je bude bavit.

Toto vede k velice jednoduché náborové zásadě: Definuj, co chceš mít uděláno a pak najdi lidi, kteří to budou chtít dělat.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net