Jak hledá uplatnění v IT oboru analytička, voják či tesař?

Potřeba změnit profesní zaměření, snaha získat kvalifikovanou práci, být žádaný na pracovním trhu. Důvody, proč lidé mění zaměstnání napříč obory nebo si zvyšují svou kvalifikaci, se různí, avšak z pohledu Centra celoživotního vzdělávání při VŠB - Technické univerzitě Ostrava je pojí společný zájem – záliba v IT.

Rekvalifikační kurzu IT, Centrum celoživotního vzdělávání při VŠB - Technická univerzita Ostrava

Koncem ledna jsem za naši redakci dostala příležitost zúčastnit se dílčích setkání dvou rekvalifikačních počítačových kurzů pro budoucí programátory a správce sítí, které ostravské Centrum připravuje ve spolupráci s úřady práce již od roku 1991 a od roku 1993 je otevřela pro širokou veřejnost. Obě setkání, která se paralelně uskutečnila dne 29. ledna, byla zároveň jedněmi z posledních před vlastním vstupem do praxe, v níž by měli účastníci prokázat získané znalosti.

Ráno otevírám dveře první učebny, kde právě sedí přibližně desítka budoucích programátorů poslouchající instrukce k látce, která se v průběhu nacházejících hodin bude probírat. Tématem dne je verzování, neboli práce s veškerou historií změn provedených v informacích či datech. Účastníci se učí pracovat s verzovacím systémem Git, který je v současné době rozšířeným standardem pro správu revizí různých open source projektů.

Pokud byste však čekali, že lektor účastníkům před tabulí předříkává probíranou látku, mýlili byste se. Největší podíl na studiu všech rekvalifikačních IT kurzů ostravského Centra celoživotního vzdělávání totiž tvoří intenzivní domácí příprava, kterou následné procvičování v průběhu každého setkání ověřuje. Součástí kurzů jsou vlastní propracované výukové materiály, včetně výukových videí, které kopírují tematické osnovy, a poskytují tak kvalitní orientaci v dané technologické problematice pro naprosté začátečníky, kterých bývá na rekvalifikačních kurzech většina. V průběhu vlastních setkání je tudíž lektor účastníkům spíše oporou a poskytuje individuální konzultace ke zpracovávaným úkolům, které k zadanému tématu zpracovávají.

Jelikož je mi jako úplnému laikovi problematika programování vzdálená, nedalo mi to a požádala jsem dva účastníky kurzu, Marcelu a Jana, aby mi pověděli, proč se rozhodli právě pro náročný IT obor: „Jsem vystudovaná ekonomka aktuálně šestým rokem na rodičovské dovolené. O IT se zajímám už déle. V rámci nabídky jednoho ostravského sdružení jsem před časem absolvovala několik workshopů pro ženy v IT a poté krátce pracovala také jako tester ve společnosti Tieto Czech. Jelikož mám děti, hledám nyní práci na částečný úvazek v oboru, který mě baví a ve kterém se chci nadále rozvíjet,“ podělila se o svůj příběh Marcela, původní profesí analytička nákupu, která se o rekvalifikačním kurzu od Centra celoživotního vzdělávání při VŠB – Technická univerzita Ostrava dozvěděla z internetu.

Naopak Janovi, vojákovi z povolání, doporučil kurz pro programátory jeho kamarád. „Po návratu z Prahy do Ostravy jsem skončil na úřadu práce a pracovní nabídky, které jsem dostával, bohužel neodpovídaly mým představám. Mám vystudovanou elektrotechniku, ale abych mohl v oboru pracovat, musel bych mít předchozí praxi, která mi chyběla. V IT jsem měl nějaké základy a na doporučení kamaráda jsem nastoupil do tohoto kurzu, abych si znalosti osvěžil. Kurz mě naučil se učit a postupně stavět na získaných základech. Od prvního února už zároveň nastupuji do tříměsíčního programu společnosti CGI.“

Držím Janovi i Marcele a všem ostatním účastníkům kurzu palce na jejich profesní cestě. Zatímco oni po našem krátkém rozhovoru odchází zpět do učebny procvičovat verzování, já mířím vedlejší místnosti, ve které mezitím probíhá intenzivní testování budoucích správců sítí. Tématem jsou novinky v systému Windows Server 2012 a správa virtuálních sítí pomocí technologie Hyper-V. Zkouška má prověřit jak teoretické znalosti, kterých se týká dopolední část, tak zejména porozumění látce, kterému je věnováno odpoledne. Lektor kurzu Michal Plánička mi následně doplňuje, že testování má vždy několik částí s vlastním zadáním a pro každou je vymezen konkrétní časový limit na vypracování. Ačkoliv je zkouška náročná na znalosti, není jejím účelem účastníky zbytečně vystresovat. Na splnění dílčí části kurzu mají několik pokusů. Cílem je především se umět rychle zorientovat a poradit si se zadáním, které na ně čeká v budoucí praxi.

A jak kurz hodnotí sami budoucí správci sítí?

Petr je vyučený tesař a pro obor IT, respektive správu sítí, se rozhodl, neboť v původní profesi ztratil zálibu a jako technologického nadšence ho práce s různými programy na počítači vždy bavila. „O kurzu jsem se dozvěděl na internetu, chtěl jsem totiž změnit obor a dělat práci v perspektivní oblasti. Vstupní test, který jsem před kurzem absolvoval, mi i přes svou náročnost dodal sebevědomí do toho opravdu jít. Rád bych si po absolvování našel v oboru práci, dodělal si certifikaci k Windows a zároveň si zlepšil svou angličtinu.“

V odlišné situaci stojí naopak Jirka, který v současné době působí jako IT podpora a v rámci rekvalifikačního kurzu si doplňuje své vzdělávání. „Pracuji v jedné projektové organizaci, kde se mimo jiné starám také o servery. Nějaké povědomí o tématu mám, ale potřebuji si ho rozšířit. Zaměstnavatel mi umožnil na kurz docházet, a tak jsem tady. Informace, které kurz nabízí, jsou pro mě zcela dostatečné, abych je mohl následně v práci využívat.“

 

Práce v oboru ještě před dokončením kurzu

Jak mi na závěr mé návštěvy potvrdil lektor kurzu Michal Plánička společně s vedoucím Centra Petrem Červenkou, kurzy jsou oproti běžné podobě studií informačních oborů na českých vysokých školách orientované primárně na vlastní praktický nácvik v průběhu hodin. Účastníci musí za relativně velmi krátkou dobu, týdnů, popřípadě měsíců, obsáhnout veškeré nutné vědomosti potřebné pro okamžité využití v praxi. Také díky tomu a díky vlastnímu zájmu a píli účastníků získá většina z nich velmi rychle pracovní uplatnění, často ještě před vlastním ukončením kurzu.

„Pravidelně k nám zveme zástupce firem z Ostravy a okolí, kteří mají příležitost zájemcům o zaměstnání svou společnost představit a zároveň si sami případně již vytipovat vhodné kandidáty na jimi obsazované pozice,“ uvádí vedoucí Centra Petr Červenka. Zároveň doplňuje, že již v průběhu předchozích běhů obou diskutovaných kurzů, případně do několika měsíců po jejich skončení, nalezlo pracovní uplatnění v oblasti správy sítí 100 % účastníků kurzu a 80 % účastníků v oblasti programování. Firmami, do kterých řada absolventů směřuje a s nimiž Centrum úzce spolupracuje, jsou zejména společnosti Tieto Czech nebo Okin BPS, popřípadě IBM v Brně, ale i řada menších lokálních IT firem.

 

Baví vás IT? Chcete profesní změnu, nebo si jen rozšířit své znalosti?

Zjistěte si více informací o rekvalifikačních kurzech IT Centra celoživotního vzdělávání při VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Bližší informace ke kurzům Správy sítí.

Bližší informace ke kurzům Programování.