Jak komunikovat propouštění

Ilustrační snímek

Žádný personalista se během své kariéry nevyhne otázce propouštění zaměstnanců. Přestože to pro něho není tak obtížné jako pro propouštěné, není to nijak příjemné ani jednoduché. Propouští se, i když se ekonomice obecně daří dobře, natož dnes. Proto je třeba připravit se na potřebu oznamovat výpovědi a uvědomit si, že právě správný přístup ke komunikaci dokáže tuto nepříjemnou situaci zjednodušit a zmírnit její dopady.

Co tedy mít na paměti při komunikaci propouštění? Základních pravidla shrnul server Hrcommunication.com.

Připravte komunikační plán

Popište, jak budete oznamovat propouštění a postupovat v prvních dnech a týdnech po tomto oznámení. Informujte zaměstnance o všech krocích a počítejte i s přípravou manažerů.

Komunikujte včas

Některé skupiny zaměstnanců může být třeba informovat jako první, ostatní by se však měli o propouštění dozvědět co nejdříve poté. Nikdo by se neměl o propouštění dozvědět firemní šuškandou nebo z médií.

Komunikujte prostřednictvím lídrů

Propouštění je doba pro silné lídry. Zaměstnanci dokáží respektovat pouze ty, kteří s nimi budou komunikovat často a otevřeně a nebudou se skrývat ve svých kancelářích.

Buďte upřímní a otevření

Jasně specifikujte důvod propouštění. I když je důvodem například neschopnost firmy řídit náklady, měli by to zaměstnanci vědět.

Ukažte respekt a empatii

Jednejte se zaměstnanci jako s dospělými. Ukažte pochopení pro to, že propuštění je pro ně velmi náročná situace.

Nezapomínejte na nepropuštěné

Komunikační plán by měl myslet nejen na propouštěné, ale i na ty, kteří ve firmě po propouštění zůstanou. Hledejte cesty, jak jim pomoci k opětovnému získání klidu a pracovní rutině, na kterou byli zvyklí.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication