Jak manažer hledal práci, až dohledal

Zkušení pracovníci na manažerských postech mají sice pokročilé znalosti a berou velké částky, když si však mají hledat novou práci, dopouštějí se základních chyb. Naprosto zbytečných chyb se dopouštějí zejména ti, kteří jsou starší 50 let. Článek proto shrnuje deset záležitostí, kterým je třeba se při procesu hledání nového manažerského postu vyhnout.

- Vynechání data ukončení studií v životopise.
- Neadekvátní popis dosavadních zkušeností (např. velikost firem bývalých zaměstnavatelů, konkrétní úspěchy).
- Ponechání zodpovědnosti za získání nového místa na náboráři.
- Hledání pozice na plný úvazek ve věku starším padesáti let.
- Neprovedení cíleného hledání práce.
- Nenamluvení příjemné a profesionální zprávy pro příjemce a telefonní záznamník.
- Odmítání přesunu do jiného města nebo státu.
- Zapomínání skutečnosti, že přijímací pohovor nekončí před obědem nebo drinkem.
- Zastavení hledání práce ještě před obdržením písemné nabídky.
- Přijetí ne příliš odpovídající práce.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia