Jak maximálně využít interim manažerů?

Když firma potřebuje zaplnit neočekávanou mezeru ve vedení nebo nemá dostatek interních zdrojů pro řízení určitého projektu, může být efektivním řešením přijetí interim manažera. Jak ale z takové spolupráce vytěžit maximum? Článek na serveru managementtoday.co.uk shrnul deset rad Jasona Atkinsona, předsedy britské Asociace interim managementu (Interim Management Association).

  1. Ujistěte se, že opravdu potřebujete externího manažera (nemáte interní zdroje).

  2. Udělejte si jasnou představu o ideálním kandidátovi.

  3. Pečlivě volte poskytovatele.

  4. Nevybírejte vhodného kandidáta příliš dlouho.

  5. Počítejte s tím, že interim manažeři nemají tak silný vztah k firmě. Budou říkat věci tak, jak jsou.

  6. Společně se dohodněte na cílech a rozvrhu spolupráce.

  7. Interim manažer by se měl seznámit se svou rolí a požadavky klientů během prvních pěti pracovních dnů.

  8. Vysvětlete roli interim manažera stálým zaměstnancům.

  9. Nevypočítávejte plat interim manažerů na základě poměru roční průměrné mzdy stálých zaměstnanců.

  10. Uvědomte si, že interim manažeři nejsou jen možností pro velké firmy.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today