Jak na strategii náboru zaměstnanců pracujících na dálku

Samostatnost, svědomitost, schopnost motivovat sebe sama, zvládat sociální izolaci a řešení problémů nejen technického charakteru. To jsou základní předpoklady zaměstnanců pracujících na dálku, ať už pracují na jakékoli pozici a v jakékoli firemní kultuře. Jaké kroky je ale třeba podniknout k sestavení strategie náboru zaměstnanců, kteří pro vás budou pracovat na dálku? Server ERE.net radí:

  1. Věnujte dostatek času seznámení s prostředím, v němž bude probíhat výkon příslušné práce. Ujasněte si pracovní podmínky, předpoklady úspěchu a možné překážky.

  2. Proveďte revizi cílů a přínosů vašich pracovních míst pro úspěch firmy. Pomůže vám to odhalit, co je třeba vyžadovat od zaměstnanců pracujících na dálku.

  3. Vyberte psychometrické nástroje, které vám pomohou měřit schopnosti uchazečů v souvislosti s vaší kulturou.

  4. Realizujte vlastní empirickou studii za účelem odhalení spojitostí mezi osobnostními rysy, dovednostmi, schopnostmi a klíčovými faktory úspěchu v dané pozici a kultuře.

  5. Na základě získaných výsledků definuje vlastnosti, které odlišují úspěch od neúspěchu v daném pracovním kontextu.

  6. Sestavte plán pro hodnocení výkonnosti přednáborového procesu vzhledem k cílům a klíčovým obchodním ukazatelům každé tři až šest měsíců.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net