Jak napsat business case pro rozpočet na nábor

Ilustrační snímek

Náboráři ve firmách si často stěžují, že nemají dost prostředků na to, aby zkoušeli nové a lepší postupy. Malé rozpočty však nemají proto, že by firmy považovaly nábor za nedůležitou funkci. Právě nábor má totiž prokazatelně největší vliv na obchodní výsledky firem ze všech funkcí HR. Problém je pouze v tom, že náboráři neumějí tuto skutečnost dostatečně prodat, když žádají o svůj rozpočet.

To nejdůležitější, co by si vedoucí náboru měli uvědomit, je, že většina obchodních scénářů zaměřených na nábor ve firmě nedopadne špatně kvůli tomu, co v nich je, ale kvůli tomu, co v nich chybí,“ píše uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů ze Silicon Valley a profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan v nedávném článku na síti LinkedIn.

Sestavil proto seznam dvaceti faktorů, které by měl obsahovat business case, který předložíte vedení vaší firmy při žádosti o rozpočet pro účely náboru.

 1. Vyčíslete celkový vliv vašeho projektu na růst příjmů firmy.

 2. Vyčíslete vliv vašeho projektu na další strategické cíle firmy.

 3. Zdůrazněte, že váš projekt neřeší problémy náboru, ale obchodní problémy firmy.

 4. Přepočtěte výsledky náboru na peníze a porovnejte je s prodejem, výrobou a celkovými příjmy firmy.

 5. Mluvte jazykem byznysu, který tvoří především tvrdá fakta a čísla.

 6. Představte důsledky, které nastanou, když se váš projekt odloží nebo nebude realizovat.

 7. Ukažte, že všechna důležitá rozhodnutí v rámci vašeho projektu budou probíhat na základě sběru a měření dat.

 8. Ujistěte se, že váš projekt obsahuje alespoň dvě věci, které vedení vaší firmy skutečně nadchnou.

 9. Zdůrazněte, v čem budete jako firma první, pokud vedení schválí váš projekt.

 10. Ukažte konkurenční výhodu vašeho projektu.

 11. Zjistěte si a zahrňte údaje, na jejichž základě schvaluje rozpočty finanční ředitel.

 12. Zjistěte si a zahrňte údaje, na jejichž základě schvaluje rozpočty ředitel firmy.

 13. Zdůrazněte faktor rychlosti pozitivních změn, které nastanou po přijetí vašeho projektu.

 14. Zapojte do projektu inovace na základě nejnovějšího vývoje oboru.

 15. Zapojte do projektu předpověď budoucího vývoje firmy a konkurence.

 16. Sestavte projekt tak, aby byl v případě, že se osvědčí, snadno aplikovatelný v rámci celé firmy.

 17. Představte očekávanou reakci konkurence na aktivity, které zahrnuje projekt.

 18. Počítejte s vnějšími faktory vašeho prostředí, které mohou ovlivnit úspěch projektu.

 19. Jděte s kůží na trh – zahrňte i předpokládané postihy vašeho týmu v případě, že se projekt nezdaří.

 20. Vypočítejte návratnost investic do vašeho projektu.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse