Jak (ne)propouštět

Firmy, které uvažují o snižování stavů jako o strategii přežití současné ekonomické recese, by měly vědět, že propouštění funguje jen zřídkakdy. Potvrzuje to například profesor Clint Chadwick z americké University of Alabama. Firmám totiž často chybí plán, jak při propouštění zvýšit produktivitu, což vede k demoralizaci zaměstnanců a snižování příjmů.

Výzkum Clinta Chadwicka, zabývají se dynamikou snižování stavů, vyústil v sestavení dvou seznamů doporučení, které mají manažerům pomoci zvládat propouštění bez toho, aby posílali své firmy do „spirály smrti“.

Jak snižovat stavy?

- Strategicky přetvořte organizační systém pro vytváření hodnoty.

- Buďte jednoznační v otázce kritérií výběru propouštěných zaměstnanců.

- Dejte propouštěným zaměstnancům vědět dopředu.

- Investujte do toho, aby dovednosti zůstávajících zaměstnanců byly prodejné.

- Výpovědi předávejte osobně a za přítomnosti svědků.

- Nabídněte služby outplacementu.

- Nabídněte odstupné.

- Zapojte do procesu manažery středních a nižších úrovní.

- V průběhu snižování stavů zvyšte objem i otevřenost komunikace se zaměstnanci.

Co nedělat při snižování stavů?

- Nenechávejte propuštěné zaměstnance vyvést z firmy bezpečnostní službou.

- Nesnižujte počet zaměstnanců paušálně.

- Neprovádějte více postupných vln propouštění.

- Nenuťte zaměstnance znovu žádat o upravené pracovní pozice.

- Nezakládejte propouštění na délce zaměstnání u vás.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise