Jak neodradit uchazeče už v počátku

Víte, že až 90 % kvalitních uchazečů ztratí zájem po přečtení celého popisu pozice? To znamená, že téměř veškeré snahy a marketing jsou ztrátou času a vylepšení nudné inzerce může přinést dramatický efekt.

Vytvořte šablonu inzerce

Takovou, která bude vést osoby, které popisují pozici, k vytvoření co nejatraktivnějšího textu.

Můžete například začít tak, že najdete popis pro pozici, kterou právě děláte a zhodnotíte, zda byste se na jeho základě rozhodli přihlásit a posoudíte, jak ji vystihuje. Dále si můžete vzít k ruce popisy pro pozice, které se nedaří uspokojivě zaplnit a porovnejte, zda netrpí stejnými symptomy.

Pokuste se nahradit text a pořadí informací tak, aby byly zajímavější. Zkuste se poradit s kolegy z různých oddělení. Promluvte si s vašimi nejlepšími lidmi na pozicích, kde potřebujete další zaměstnance a ptejte se jich, jaká konkrétní kritéria a indikátory by hledali, pokud by byli nuceni znovu najít tutéž práci. Ptejte si uchazečů, co je přimělo hledat nové místo a co je v inzerci nejvíce nebo nejméně zaujalo.

Ze shromážděných informací vytvořte šablonu, jejíž součástí by měly být i tyto prvky:

- Zahrňte faktory, které vyvolaly změnu. Je ale třeba opatrnosti, protože kritéria se budou výrazně lišit pro top uchazeče a typy jako Homer Simpson. Typické jsou příležitosti pro růst a další vzdělávání, ochota naslouchat názorům a nápadům zaměstnanců, inovace a určitý stupeň flexibility.

- Uveďte zajímavé projekty a problémy. Zjistěte, jaké projekty by mohly zajímat nově příchozí a zaměřte se na ty, které osloví top uchazeče.

- Popište, s kým budou spolupracovat. Zjistěte, zda bude mít nový zaměstnanec příležitost úzce spolupracovat s manažery nebo klíčovými odděleními a týmy. Není možné uvádět konkrétní jména, ale můžete například uvést, že většina lidí v týmu má vysokoškolské vzdělání, určité dovednosti, dosáhla jistých úspěchů atd.

- Zmiňte atraktivní faktory o firmě a její kultuře. Nejen pozice, ale i celkový firemní image přitahuje zájem. Ptejte se top zaměstnanců, čím si myslí, že je firma a její kultura unikátní a zajímavá.

- Benefity. Zmiňte se o benefitech a platových podmínkách, ale ne takovým způsobem, aby to vypadalo, že je to hlavní důvod, proč by měl někdo ve firmě pracovat.

- Rutina. Samozřejmé a rutinní záležitosti zmiňujte až na konec, nebo je pokud možno zcela vynechejte.

- Testujte a vylepšujte. Nechte si zhodnotit popis pozice manažery a členy týmu a porovnejte jej také s konkurencí. Na základě zpětné vazby z různých směrů šablonu podle potřeb měňte a vylepšujte.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net