Jak nepodlehnout nezaměstnanosti

Jak nepodlehnout nezaměstnanosti

Pracovní místa vznikají a zanikají a tak je to i s nezaměstnanými lidmi. Nezaměstnanost je dnešní realitou. Záleží však na každém člověku, jak se s ní dokáže vyrovnat, případně z ní i něco vytěžit. Nezaměstnanost je překážka, kterou je možné překonat, vyžaduje to pouze čas. Článek předkládá několik tipů proto, jak tento čas efektivně využít:

- Udělejte si pořádek ve vztazích, rozvíjejte rodinné prostředí. Svěřte se svou tíživou situací.
- Udělejte si pořádek v sobě samém. Přemýšlejte nad tím, jakou práci hledáte, co jste pro její nalezení ochotni udělat, co jste ochotni změnit a co ne.
- Využijte čas ke zhodnocení dosavadních životních a pracovních zkušeností.
- Vytvořte si pravidelný denní program.
- Při hledání práce nezapomínejte na odpočinek.
- Vzdělávejte se.
- Pečujte o své zdraví.
- Snažte se neizolovat od okolního světa.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz