Jak objektivně zhodnotit sám sebe

Většina lidí by svůj vlastní pracovní výkon, oddanost vůči práci či schopnost spolupracovat s ostatními ohodnotila pozitivní zpětnou vazbou. Výzkumy však naznačují, že často lžeme sami sobě, protože druzí nás mohou vidět ve zcela jiném světle. 

Ilustrační snímek

Za účelem získání objektivnějšího sebehodnocení doporučuje server fastcompany.com položit si následující čtyři otázky.

1. Jste produktivnější než ostatní?

Kvalitu vašeho výkonu je třeba měřit s ohledem na výkon ostatních, ať už jde o kvalitu, servis, prodej nebo efektivitu. Zjistěte, jak vaši nadřízení hodnotí úspěch, a pak se podívejte na čísla. Pokud jsou vaše výsledky méně lichotivé, než jste očekávali, nyní budete vědět, kde je třeba zlepšit.

2. Chováte se vhodným způsobem?

I když ve vaší firmě může existovat etický kodex popisující správné chování, stojí za to požádat přímého nadřízeného o zpětnou vazbu, na čem byste měli ještě zapracovat či jakých svých charakteristických projevů byste se měli pokusit zbavit. Změna chování není v žádném případě snadná, proto zkuste požádat důvěryhodného kolegu, který vás bude upozorňovat vždy, když se budete chovat způsobem, kterého se snažíte zbavit.

3. Jak dobře spolupracujete s ostatními?

Úspěch v byznysu je týmové úsilí, a proto je také zásadní způsob, jímž komunikujete s ostatními - s kolegy i nadřízenými. Zkuste ohodnotit sílu vašich profesionálních vztahů na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená malé nebo žádné interakce a 5 označuje nejvyšší stupeň důvěry. Úrovně nižší než 4 naznačují vztah, na kterém je třeba ještě pracovat a hledat způsoby, jak lépe poznat dané spolupracovníky.

4. Snažíte se stále zlepšovat své dovednosti?

Manažeři nesledují jen aktuální, ale také celkovou výkonnost zaměstnanců. Určete si proto tři důležité oblasti výkonu své práce. Měli byste umět ukázat, jak jste se zlepšili v jedné z těchto oblastí za posledních dvanáct měsíců, a jak se hodláte zlepšit v další oblasti v následujícím roce. Pokud usilujete o povýšení, poraďte se s lidmi na vyšších pozicích, abyste zjistili, na čem byste měli pracovat nejvíce.

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company