Jak přežít firemní prezentace?

Firemní prezentace jsou nedílnou součástí procesu pro náboráře i pro potenciální zaměstnance. Pro náboráře přináší příležitost odlišit firmu od řady jiných, které se například snaží upoutat pozornost slibných absolventů. I pro ty jsou prezentace důležité. Nejen, že zjistí, jak se která firma umisťuje v rámci daného odvětví, ale také vidí, kdo firmu reprezentuje.

Jednu věc ale nelze nepřipomenout a to, že po dni plném výuky bude pro tyto lidi těžko stravitelné sledovat slidy další tři hodiny.

Jak přestát firemní prezentace?

Autor uvádí, že vyvinul metodu, jak „přežít“ tyto prezentace, aniž by je ignoroval. V zásadě si položil otázku, co si přeje z těchto sezení získat a většinu prezentací si rozdrobil do čtyř segmentů:

- neformální diskuze,

- prezentace slidů,

- skupinové kladení otázek a získávání odpovědí,

- závěrečná vážnější diskuse.

Časem došel k názoru, že ze slidů většiny firem získá zhruba stejné množství informací jako, kdyby si přečetl jejich webové stránky. Za výrazně důležitější považuje následnou debatu a otázky. Z nich může posoudit, jak personál dané firmy smýšlí a může zjistit individuální úroveň firemních zaměstnanců. Nejdůležitější informace, které z prezentací lze získat, se podle autora týkají firemní kultury a typu lidí, kteří ve firmě pracují.

-av-
Zdroj: Wetfeet.com - americký portál s nabídkami zaměstnání a informacemi o trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wetfeet.com