Jak probíhá nábor v Googlu - část II.

Google plánují téměř zdvojnásobit pracovní síly, tj. z 5 000 na 10 000 zaměstnanců. Náborová struktura, kterou navrhli k tomu, aby umožnila takový nárůst, je primární a centralizovaná.

Jsou si vědomi toho, že objem a hodnota talentu, který vyžadují, se nenachází snadno a záměrně se některým „jednoduchým“ zdrojům vyhýbají.

K zajištění toho, aby firma byla schopna náboru v potřebné kapacitě, byl náborový tým rozdroben do jasně daných pozic, jako například náborový analytik, koordinátor procesu, screening adeptů apod. Tyto specializace umožňují pečlivý management každé funkce, podobně jako v dodavatelském řetězci, a také zpracovávání velkého množství dat, odhadem přes půl milionu adeptů ročně. Někteří ale tvrdí, že tak velký počet náborářů a specializací je indikátorem neefektivnosti.

Google využívá řady impozantních náborových nástrojů:

Nabídky při náznaku zájmu

Začali využívat vlastních vyhledávacích nástrojů pro hledání „pasivních“ adeptů. Dále se snaží přilákat zájemce umísťováním pracovních nabídek tak, že se objeví v případě vepsání určitých klíčových slov, která indikují zájem.

Soutěž

K identifikaci a přilákání softwarových inženýrů využívají on-line soutěž, která ročně zaujme asi 7 500 odborníků. 25 finalistů je pak pozváno, aby se účastnili finální soutěže, ve které už jde o značný finanční obnos, stejně jako o možnost pracovat pro Google.

Rébusy

Kreativní billboardy a matematické testy a rébusy v časopisech mají za cíl přilákat pozornost programátorských a matematických mágů. Nutí tyto lidi přemýšlet a reagovat. Přestože přímo nezmiňují Google, v konečném důsledku zainteresované přivedou tam kam mají – na jejich stránky.

Systém „přátelé Googlu“

Vytváří elektronickou emailovou síť lidí, kteří se o Google a jeho produkty zajímají, přestože nutně nemusí mít zájem pro firmu pracovat. Snaží se však o postupné budování vztahu s nimi a usnadňují tak náborářům práci.

Samozřejmě využívají i dalších, běžnějších náborových metod.

Pár slabostí v jejich přístupu

- slabá zpětná vazba - ve firmě, která zaměstnává hlavně matematiky je to téměř k neuvěření

- jejich náborové aktivity jsou sice zajímavé, ale věci se dějí jaksi náhodně. Nikdo ve firmě není schopen jasně definovat strategii

- pomalý proces

- málo příležitostí a ochota pro trvalejší pracovní poměr

- zaměření se na jednu věkovou skupinu lidí

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net