Jak se chovat k těm, kteří "přežili"?

Jak se chovat k těm, kteří „přežili“?

Pro manažery je velmi obtížné zachovat si loajalitu zaměstnanců, kteří přežili snižování stavů. Teoretici doporučují jako jednu z metod posílení odolnosti vůči stresu spojeného s propouštěním poskytnutí větších pravomocí zaměstnancům (empowerment), případně rozšíření jejich obzorů a náplně práce. Studie uveřejněná v článku zkoumá vztahy mezi manažerským udělením větších pravomocí, vnímáním obohacení náplně práce a loajálním chováním zaměstnanců. Výsledky prokazují, že empowerment sám o sobě nemá přímý vliv na loajalitu, ale ovlivňuje ji nepřímo, protože úzce souvisí s obohacením náplně práce.

Protože propouštění se do budoucna asi zcela nevyhneme, je třeba si uvědomit několik důležitých aspektů spojených s tímto fenoménem. Výzkumy ukázaly, že pokud zaměstnanci vnímají propouštění jako spravedlivé, jejich výkonnost a loajalita se nevytrácí tak rychle. Mají-li zaměstnanci možnost ovlivňovat svým rozhodováním dění ve společnosti, zvýší se jejich samostatnost a schopnost nést odpovědnost za výsledky své práce. Tento faktor se osvědčil v běžném prostředí – v situacích, kdy dochází k propouštění, však funguje také. Velmi též záleží na tom, jak svou situaci vnímají sami zaměstnanci.

Z výše uvedených závěrů vyplývá, že management by měl se svými zaměstnanci jednat vždy čestně a vysvětlit jim, proč je propouštění nutné. Ke všem zaměstnancům je potřeba přistupovat s určitým respektem, při propouštění používat metody, které jsou v souladu se zákonem a které jsou vůči zaměstnancům fér. Dalším krokem je podpora zaměstnanců, kteří ve svých pracovních pozicích zůstali – je nutné přepracovat jejich popisy práce tak, aby měli určitou samostatnost a pocit užitečnosti.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest