Jak si zachovat tvář při propouštění

Manažeři se často shodují, že propouštění zaměstnanců je jejich nejhorší povinností. V některých případech je však propuštění pro konkrétního zaměstnance nejlepší službou, kterou mu zaměstnavatel může poskytnout. Někdy je také propuštění důležitou podmínkou dalšího zdravého vývoje firmy. Článek nabízí několik rad pro situace, kdy je manažer nucen propustit zaměstnance okamžitě, na základě nedostatečné výkonnosti či propojení s firmou.

V každé firmě může nastat chvíle, kdy je nevyhnutelné okamžité propuštění některých zaměstnanců. Tyto případy by však měly být předem specifikovány ve firemních publikacích pro zaměstnance. Nejčastěji se jedná o případy, kdy se zaměstnanec dopustí násilného chování, nosí do zaměstnání zbraně, sleduje v zaměstnání pornografické materiály nebo odcizí firemní majetek. Zaměstnavatel by pak měl postupovat následovně:

- Ujistěte se, zda zaměstnanec neohrožuje sebe nebo ostatní, případně využijte pomoc vaší bezpečnostní služby nebo policejních orgánů.

- Postupujte slušně a zachovejte úctu k zaměstnanci.

- Ukončení pracovního poměru oznamte zaměstnanci v soukromí.

- Vyžadujte případné navrácení firemního majetku.

- Umožněte zaměstnanci, aby si odnesl osobní věci a položil vám případné otázky ohledně svého propuštění.

- Vyprovoďte bývalého zaměstnance mimo firmu.

V případě propuštění zaměstnance z důvodu nedostatečné výkonnosti nebo neshod s firemní kulturou by mělo předcházet období snahy zaměstnavatele o nápravu této situace. Zaměstnanec se může nudit nebo být nespokojený se svou pozicí nebo platem. Dříve, než se tedy zaměstnavatel sejde s takovým zaměstnancem, aby mu oznámil propuštění, měl by se ujistit, zda si je zaměstnanec vědom svých povinností a co mu brání v jejich efektivním plnění. Nepodaří-li se společně dospět k nápravě, setkání, na kterém zaměstnavatel oznámí svému zaměstnanci propuštění by se mělo držet následujících pravidel.

- Uspořádejte schůzku se zaměstnancem, které by se měl zúčastnit i jeho nadřízený a manažer lidských zdrojů.

- Jasně oznamte zaměstnanci, že je propuštěn a specifikujte mu důvody. Buďte struční a soucitní.

- Respektuje zaměstnancovu důstojnost. Umožněte mu vyjádření.

- Můžete propuštěnému zaměstnanci poradit, jak by mohl být na jiném místě prospěšnější.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR