Jak vylepšit cold calling v náboru

Ilustrační snímek

Náborář, který nechce jen pasivně čekat, až se mu ozvou uchazeči o práci, musí umět telefonovat. Jen tak se dokáže dostat k těm nejlepším talentům v daném oboru přes jejich neprůstřelné asistentky a přesvědčit je, aby uvažovali o jeho nabídce. Cold calling neboli volání naslepo však patří k nejméně oblíbeným činnostem nejen mezi náboráři, ale i mezi obchodníky. Většina nových obchodníků selhává ve své práci právě kvůli tomu, že si nedokáže domluvit po telefonu schůzky s dostatečným množstvím potenciálních klientů.

Ptáte se, co můžete udělat pro zlepšení dovedností svých náborářů v oblasti cold callingu? Se zajímavým doporučením přišel server Recruiter.com. Odkazuje na zajímavou studii americké Baylor University, která ukázala, že existuje 12 důvodů, proč obchodníci nejsou ochotni telefonovat. Zkuste se zaměřit na to, zda je uvidíte i ve vašem týmu. Již jen pojmenování konkrétní příčiny odmítavého postoje k telefonování může být impulzem k tomu, jak se zlepšit. Můžete pak snadněji odhalit slabá místa svých náborářů a ujasnit si, na co zaměřit jejich rozvojové plány.

Proč náboráři nechtějí telefonovat naslepo

 1. Bojí se riskovat.

 2. Tráví příliš času přípravou na telefonáty.

 3. Mají skvělý image, ale nemají dostatečně dobré prezentační dovednosti.

 4. Trpí trémou. Neradi mluví před lidmi.

 5. Stydí se prodávat, ale neumějí si přiznat, že kariéra v obchodu není pro ně.

 6. Nechtějí nikoho obtěžovat.

 7. Mají strach z jednání se zkušenějšími a výše postavenými lidmi.

 8. Zdráhají se kontaktovat své přátele za účelem získání dalších kontaktů.

 9. Nejsou dostatečně emočně vyspělí na to, aby oslovili svou rodinu byť jen za účelem získání doporučení.

 10. Neumějí či nechtějí pracovat s doporučeními od jiných klientů.

 11. Trpí fóbií z telefonování jako takového.

 12. Nejsou ochotni přijmout školení či koučování od svých manažerů.

-kk-

Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com