Jak začít s interním náborem

Ilustrační snímek

Interní nábor šetří čas a peníze, které by firmy jinak investovaly do externích výběrových řízení. Vykazuje také větší úspěšnost z hlediska uplatnění vybraných uchazečů, kteří již mají předchozí zkušenosti z firmy. Jak s interním náborem začít? V první řadě musíte mít plán.

Oddělení HR musí jasně vymezit, co bude cílem interního náboru a kdo všechno bude do nového procesu zapojen (HR, IT, nejvyšší vedení). Dále je třeba specifikovat, kdo se bude moci ucházet o volná místa a zajistit plné informace o volných pozicích. Na to navazuje vymezení způsobů, jak se ucházet o volná místa a jak o tom komunikovat s přímými nadřízenými. Chybět by neměla ani strategie informování o volných pozicích ze strany HR a manažerů.

Další potřebné kroky pak podle serveru Recruiter.com zahrnují:

Vyberte správný software

Nejprve si ujasněte, jak má vypadat váš přehled uchazečů o interní pozice. Budete potřebovat systém, který umí nejen zobrazovat informace o uchazečích, ale také je hodnotit, přidávat k nim komentáře a podobně. Pak se obraťte na případné externí dodavatele.

Propagujte interní nábor

Budujte povědomí o interním náboru, vzdělávejte zaměstnance a manažery. Směřujte je na webové stránky s pracovními nabídkami, rozesílejte e-maily s nabídkami, inzerujte na interních sociálních sítích. Prostřednictvím manažerů vyzývejte zaměstnance, aby se ucházeli o volná místa.

Pečlivě prověřujte zaměstnance

Sbírejte reference jejich nadřízených a kontrolujte dosavadní záznamy. Nenechte se ovlivnit případnými osobními vztahy s uchazeči.

Zapojte video

Činy, jak známo, mluví více než slova. Zkuste proto zavést videopohovory pro interní uchazeče. Můžete pak sledovat, jak jsou originální a zároveň loajální vůči vaší firemní značce.

Poskytujte zpětnou vazbu

Uchazeče vždy informujte, proč nebyly vybráni. Ukažte jim, jakým směrem by se měli dále rozvíjet a zasílejte jim e-maily s upozorněními na nové volné pozice podobného zaměření. Poskytněte jim také platformu pro to, aby se mohli vyjadřovat k procesu interního náboru a hodnotit jeho silné a slabé stránky.

-kk-

Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com