Jaké vlastnosti by měl mít náborový pracovník?

Jaké vlastnosti by měl mít náborový pracovník?

Na osobnosti pracovníka, který provádí nábor zaměstnanců, velmi záleží. Článek přináší tipy, jak odlišit dobré náborové pracovníky od těch špatných.

Člověk, který tuto činnost provádí, by měl umět navázat vztah s uchazečem. K tomu je nutná poměrně velká dávka empatie, tedy schopnosti vcítit se do druhého. Špatní náboroví pracovníci s uchazečem obvykle jednají pouze jako s jedním v řadě – s někým, koho je třeba využít a pak už je nepotřebný.

Dobří náboroví pracovníci jsou upřímní a zodpoví uchazeči většinu otázek o firmě, kde se dotyčný uchází o místo a o případných dalších pracovních pozicích a příležitostech. Ti špatní naopak chtějí vědět vše o uchazeči a sami nejsou ochotni informace poskytovat.

Důležitá je také důvěrnost svěřených informací. Dobří náboroví pracovníci neposkytnou k dispozici životopis uchazeče bez jeho souhlasu. Ti druzí naopak často publikují životopisy na webu, kde si je může přečíst každý, včetně dosavadního zaměstnavatele.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com