Jen nebýt příliš dobrý

Ekonomové nejsou již v současné době jediní, kdo mohou hovořit o deflaci. Pojem deflace se nyní dostává do úst i manažerům lidských zdrojů, potažmo náborářům, a to v souvislosti s životopisy žadatelů o práci na vyšších pozicích. S nedostatkem volných pracovních míst, zejména těch vyšších, volí teď řada profesionálů taktiku zkracování svého životopisu a vynechávání některých údajů, aby nebyla v očích náborářů pro konkrétní volnou pozici až příliš dobrá. Nabízí se ale otázka: Je to správné?

Někteří odborníci se domnívají, že vynechávání důležitých faktů z životopisů není vhodné. Chápou však, proč se k němu mnozí profesionálové uchylují. Dobře si uvědomují, že moudrá firma nepřijme někoho, o kom si bude předem myslet, že by mohl zastávat o třídu lepší post. Tento způsob úpravy životopisu se navíc nedá označit za lhaní, jehož následkem by bylo možné propuštění. Je to postup etický, který spočívá zejména ve vypuštění popisu jednotlivých zastávaných pozic, uvedení pouze jejich názvů.

V praxi si dnes žadatelé o práci na vyšších místech připravují životopisů několik v závislosti na potenciálním místě a zaměstnavateli. Důležité pak je, aby vždy na pracovní pohovor přinesli ten správný životopis. Největším nebezpečím je ale podle odborníků pro osoby záměrně snižující kvalitu svých profesionálních schopností ztráta sebeúcty. Celá tato snaha je ovšem důsledkem ekonomického vývoje.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia