Ješito, ješito, už to máš ušito!

Konflikty mezi nadřízenými a podřízenými jsou vesměs běžnou záležitostí. Příliš spontánní a hrdý pracovník se však může jednoho krásného dne přistihnout, jak podal v rozčilení výpověď, zanechal rozdělaného úkolu a opustil tak práci, kterou po léta dobře a se zájmem vykonával. Pak bude číst noviny a najde v nich inzerát na svou starou pozici. Měl by se o její získání znovu snažit?

Odborníci doporučují spíše hledat zaměstnání nové. K tomu je však třeba navštívit starého šéfa a urovnat vzniknuvší situaci, která by mohla získání nového zaměstnání ovlivnit. Nejprve je vhodné připravit si omluvnou řeč a pak šéfa například pozvat na oběd. Jakmile se problém vysvětlí, neměl by bývalý zaměstnanec váhat připomenout bývalému nadřízenému svůj přínos jeho firmě a vhodně ho požádat o reference.

V novém zaměstnání by se měl takový člověk chovat zodpovědněji. Měl by se držet známého počítání do deseti, než zase projeví svůj nesouhlas, případně si na rozmyšlenou udělat přestávku.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com