Jobs.cz propojuje trh flexibilních úvazků v Česku

Pracovní portál Jobs.cz reaguje na vývoj trhu práce v posledních měsících, kde došlo ke změně rozložení sil na straně nabídky a poptávky. Vlivem krize se zvýšil počet uchazečů o práci a naopak došlo ke snížení počtu inzerovaných pozic ze strany firem. Mnoho uchazečů o práci má dlouhodobě potíže nalézt zaměstnání. Trhu by pomohla adaptace alternativních forem pracovních úvazků.

Pozitivní zkušenosti ze zavedení flexibilní formy zaměstnávání v zahraničí ukázaly možnost, jak učinit trh pružnější a snížit nezaměstnanost. „Jobs.cz se chce v českých podmínkách stát komplexní platformou z hlediska technologického, informativního i edukativního a místem kde dojde k propojení nabídky s poptávkou po flexibilních formách zaměstnávání,“ vysvětluje Petr Skondrojanis, koordinátor projektu flexibilního zaměstnávání na Jobs.cz.

Částečná změna v myšlení lidí i firem směrem k využití pružnějších pracovních úvazků v Česku nastala až vlivem dopadu ekonomické krize na trh práce. Ta znejistila zaměstnavatele, jiným způsobem se začalo pohlížet na roli klasických kmenových zaměstnanců. Zvýšila se potřeba využít pracovní sílu podle aktuální potřeby firem v daném čase.

Také realizovaný průzkum pracovního portálu Jobs.cz odhalil změnu v postoji českých občanů k tradiční práci na hlavní pracovní úvazek. Čtvrtina odpovídajících v průzkumu hovořila o tom, že nejsou s tradičním úvazkem na hlavní poměr příliš spokojeni. Téměř 40 % lidí přemýšlí o změně k jiné alternativě pracovního poměru.

Alena Králíková z projektu Alternativa, který se v Česku snaží více propagovat zavedení forem alternativního zaměstnávání, uvedla, že za nejvýznamnější úskalí, se kterými se doposud setkala, považuje nedůvěru k alternativním úvazkům na obou stranách – obavu z jejich zneužití, nezkušenost s jejich zakotvením ve společnosti a ochotou tyto úvazky nabízet pouze stávajícím zaměstnancům, nikoli je vytvářet v návaznosti na nabízené pozice.

„Velkou bariérou je obrovská poptávka po těchto úvazcích – převážně z řad žen vracejících se z rodičovské dovolené na trh práce a z řad osob se zdravotním postižením – a neodpovídající nabídka ze strany zaměstnavatelů. Alternativní pracovní úvazky by neměly být zajímavé jen pro znevýhodněné jednotlivce – sociálně či zdravotně – ale obecně pro všechny,“ uvedla Králíková.

Jarmila Chlumová, ředitelka personálního oddělení LBBW Bank CZ, zase spatřuje nedostatky flexibilních úvazků v organizaci a zadávání práce na straně zaměstnavatelů. „Pokud se nejedná o pravidelné činnosti, musí vedoucí pracovník být schopný zadávat úkoly s dostatečným předstihem, aby umožnil zaměstnanci organizaci času tak, jak mu nejlépe vyhovuje.“

„Nízký průměr alternativních úvazků vychází do jisté míry z historie a myšlení lidí, v neposlední řadě z finančního ohodnocení. Jsou samozřejmě profese, kde je toto dost omezeno, v některých profesích by zavedení flexi úvazků z menší či větší části možné bylo, ale je tady opět to vnímání vycházející z historie – „jak toho zaměstnance budu kontrolovat,“ říká Xenie Johnová, náměstkyně ředitele úřadu práce hl. m. Prahy pro oblast zaměstnanosti.

Pod novou platformu flexibilního zaměstnávání na Jobs.cz patří zkrácené úvazky, krátkodobé přivýdělky, brigády, nabídka práce v neziskovém sektoru, nabídky pro osoby ze zdravotním postižením (OZP), jiné alternativní formy a nabídky práce pro absolventy. Součástí flexi platformy na Jobs.cz by do budoucna měla být podpora interim managementu, dobrovolnictví, podpora projektů a nezávislých profesionálů, podpora práce pro rodiče či rezervační systém brigád.

Zdroj: Jobs.cz - český server s nabídkou zaměstnání a praktickými infromacemi z oblasti trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jobs.cz