Kariéra - cesta vzhůru

Cesta vzhůru je spojená s bojem a odříkáním, bez strategie a pevných cílů se nahoru nedostanete. Pilní, chytří a milí lidé jsou samozřejmě potřeba, dočkají se i chvály, ale málokdy povýšení.

Kariéristé potřebují pozitivní agresivitu. Patří k ní několik vlastností - pevná vůle, silná vnitřní motivace, emocionální vyrovnanost, vnitřní síla, sebeovládání a základní morální hodnoty. Top manažeři a ti, kdo se jimi chtějí stát, musí být schopni nadchnout se pro věc. Kdo neumí motivovat ani sám sebe, ten by asi neměl usilovat o nic většího. Kdo ale vyzařuje sílu, ten najde rychle následovníky, kteří budou bojovat na jeho straně. Rozhodní lidé bývají oblíbeni. Dobří vedoucí pracovníci ovládají své pocity a nenechají se vyprovokovat. Lidé disponující pozitivní agresivitou bojují za své přesvědčení, vyhýbají se ale tomu, aby svého protivníka zničili. Jsou čestní, féroví a ohleduplní. Chtějí se dostat nahoru, ovšem ne za cenu toho, že se budou chovat asociálně. Sami konají a nečekají, až se něco stane. K podřízeným se chovají přátelsky a mile.

Každý, kdo má ambice, se musí rozhodnout, zda se chce stát odborníkem anebo dělat kariéru. Chcete myslet nebo rozhodovat? Jedni přemýšlejí, druzí rozhodují. Odborníci si často libují v myšlence, že mají mnohem lepší znalosti, než jejich nadřízený. Je ale pravděpodobné, že by na jeho místě nebyli úspěšní, neboť by neustále řešili maličkosti a nebyli schopni myslet strategicky a jednat rozhodně. Dobrý manažer je ten, kdo dlouze nepřemýšlí, ale rozhoduje a jedná. Dokáže si zjednat respekt, aniž by ovšem působil na své zaměstnance či obchodní partnery negativně.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz