Kdo odpovídá za rozvoj kariéry?

Podle prezidenta americké personální společnosti MRINetwork Michaela Jalberta bylo pro firmy dříve běžné, že fungovaly jako partneři zaměstnanců při plánování a rozvoji jejich kariéry. Dnes se však situace změnila. Firmy i zaměstnanci dnes chápou rozvoj kariéry jako primární odpovědnost zaměstnanců.

Podle výzkumu MRINetwork se 69 procent z 2 100 oslovených amerických zaměstnanců schází se šéfy k diskusi o své kariéře jednou ročně. 15 procent má takovou schůzku jednou za čtvrt roku a 16 procent jednou za půl roku. Vzhledem k rostoucímu nedostatku pracovních sil by se však tento trend měl znovu měnit. Jedna zběžná diskuse o kariéře za rok nebude stačit.

„Zaměstnanci by vždy měli mít hlavní slovo nad plánem rozvoje své kariéry,“ říká Jalbert. „Když budou mít pocit, že se jim nedostává zpětné vazby, bude třeba, aby sami převzali iniciativu a hledali příležitosti komunikace se svými šéfy. Pod tlakem množství práce se tyto příležitosti často odkládají, měly by však být prioritou.“

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork